Scheiden: wat doen we met ons koophuis?

Na een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap moet u uw bezittingen verdelen. Maar hoe zit het met uw koophuis? Veel hangt af van de voorwaarden waaronder u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit bepaalt of het huis van u (of uw partner) is of van u allebei. Heeft u beiden recht op de helft van de woning? Dan kunt u uw partner uitkopen of u kunt het huis verkopen en de opbrengst verdelen.

 

Was u getrouwd?

  • Was u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is het huis van u samen en heeft u allebei recht op de helft van de waarde.
  • Wanneer u na 1 januari 2018 trouwde, bent u automatisch gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen. Als het huis voor het huwelijk al in uw bezit was, blijft het van u. Heeft u het huis tijdens het huwelijk gekocht? Dan is het van u samen.
  • Was u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan staat in de voorwaarden beschreven hoe het huis verdeeld moet worden.

Had u een geregistreerd partnerschap?

  • Was u voor 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden aangegaan? Dan is het koophuis van u samen.
  • Was u na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden aangegaan? Dan blijft het huis van u als het voor het aangaan van het partnerschap al in uw bezit was. Heeft u het daarna gekocht? Dan is het van u samen.
  • Wanneer u partnerschapsvoorwaarden had afgesproken, dan staat hierin hoe het huis verdeeld moeten worden.

Staat het huis op uw naam?

Is het huis van u? Dan kan uw partner geen aanspraak maken op de woning: hij of zij moet het huis verlaten, tenzij u hierover andere afspraken maakt in het echtscheidingsconvenant. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat uw partner in het huis mag blijven om voor de kinderen te zorgen of totdat hij of zij zelf woonruimte vindt.

Als het huis op uw naam staat, hoeft u uw partner dus niets te betalen voor de woning. Alleen als u gezamenlijke investeringen in het huis heeft gedaan en de waarde van de woning hierdoor is gestegen, dan moet u deze overwaarde wel eerlijk verdelen.

Is het koophuis van u beiden?

Valt het koophuis onder uw gedeelde bezittingen? Dan krijgt u ieder de helft van de woning. Als één van u investeringen vanuit privé-vermogen in de woning heeft gedaan, dan heeft dit mogelijk nog wel invloed op de verdeling.

Wat is de waarde van het huis?

Als u allebei recht heeft op de helft van de waarde van de woning, dan wilt u natuurlijk weten hoeveel het huis waard is. Deze waarde hangt af van de taxatiewaarde en de hypotheek. Is er sprake van overwaarde op het huis? Dan heeft u allebei recht op de helft. Is er sprake van onderwaarde? Dan verdeelt u de schuld.

Bij de verdeling moet u ook rekening houden met de waarde van financiële producten die aan de hypotheek verbonden zijn, bijvoorbeeld levensverzekeringen en beleggingsrekeningen.

Uitkopen partner

Heeft u allebei recht op de helft van het huis, maar wil één van u in de woning blijven? Dan moet de andere partner uitgekocht worden. Wilt u allebei in het huis blijven wonen, dan gaat de woning naar degene die het hoogste bedrag kan bieden.

De partner die in het huis wil blijven wonen, moet dus wel de hypotheek alleen kunnen opbrengen. Ook de medewerking van de hypotheekverstrekker is hierbij vereist. Vooral op latere leeftijd kan het moeilijk zijn om een nieuwe hypotheek te krijgen, omdat hypotheekverstrekkers dan ook kijken naar uw inkomsten na uw pensioen.

Akte van verdeling

Als één van u in het huis blijft wonen, moet er een akte van verdeling opgesteld worden bij de notaris. Degene op wier naam het huis komt te staan, is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor de betaling van de hypotheek. Als er een akte van verdeling is opgesteld, hoeft er geen overdrachtsbelasting betaald te worden.

Op beide namen laten staan

Wanneer de partner die in het huis wil blijven wonen niet voldoende middelen heeft om het huis zelfstandig op naam te krijgen, kunt u de woning voorlopig op beide namen laten staan. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat u hierover goede afspraken maakt, bijvoorbeeld over de duur van deze constructie. Op deze manier blijft u (financieel) nauw aan elkaar verbonden. Overweeg dus goed of u dit echt wilt.

Wat als u er samen niet uitkomt?

Lukt het niet om onderling afspraken te maken over de woning? Dan kunt u hiervoor een mediator inschakelen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die samen met u tot een oplossing probeert te komen die goed uitpakt voor beide partijen. Wil uw partner hier niet aan meewerken? Dan kunt u altijd nog een advocaat in de arm nemen en naar de rechter stappen. De rechter neemt dan een beslissing. Met een gang naar de rechter bent u echter een stuk duurder uit.

 

Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.