Scheiden van uw partner: een stappenplan

U wilt scheiden van uw partner: wat nu? Er zijn verschillende stappen die u moet doorlopen bij het aanvragen van een echtscheiding of het ontbinden van een geregistreerd partnerschap. Het is logisch dat u de scheiding zo snel mogelijk achter de rug wilt hebben, maar zorg dat u er de tijd voor neemt en alle stappen zorgvuldig doorloopt. In dit artikel zetten we ze op een rijtje.

 

1. Vertel het uw partner

De eerste stap is voor veel mensen ook de moeilijkste: hoe vertelt u uw partner dat u wilt scheiden? Het is hierbij belangrijk om duidelijk te zijn, zodat uw partner ook echt begrijpt dat uw besluit definitief is. Breng het nieuws persoonlijk en draai er niet omheen. Geef uw partner de tijd om uw besluit te laten bezinken en te bedenken hoe het verder moet. Probeer ondanks alles met elkaar in gesprek te blijven, dat maakt de rest van het scheidingsproces een stuk eenvoudiger.

2. Mediator of advocaat inschakelen

Bij een echtscheiding moet u een advocaat inschakelen om het scheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. Een mediator kan u bijstaan om met uw partner tot afspraken te komen. Als neutraal bemiddelaar gaat de mediator met u op zoek gaat naar oplossingen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Met mediation voorkomt u een gang naar de rechter. De mediator legt de afspraken die u maakt vast in het echtscheidingsconvenant.

Lukt het niet om met behulp van een mediator tot overeenstemming te komen? Dan kunt u een advocaat inschakelen om uw belangen te laten behartigen. Uw partner zal ook een advocaat in de arm nemen en in de rechtszaal komt u tegenover elkaar te staan. De rechter doet uiteindelijk uitspraak. Deze procedure kost meer tijd en geld dan wanneer u alleen een mediator inschakelt.

3. Afspraken over de kinderen

Heeft u kinderen met uw partner? Dan bent u verplicht om afspraken te maken over hun verzorging en opvoeding, bijvoorbeeld over de omgangsregeling en de kinderalimentatie. Ook spreekt u af hoe u elkaar informeert over belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de kinderen. Al deze afspraken legt u vast in het ouderschapsplan. U bent verplicht om het ouderschapsplan mee te sturen met het scheidingsverzoek. Om er zeker van te zijn dat het ouderschapsplan volgens de regels wordt opgesteld, kunt u hiervoor een mediator of advocaat inschakelen. Komt u er onderling niet uit? Dan doet de rechter uitspraak. Het belang van de kinderen staat hierbij centraal.

4. Afspraken over partneralimentatie

Na een scheiding is degene met de meeste draagkracht mogelijk verplicht om zijn of haar ex-partner financieel te blijven onderhouden door middel van alimentatie. Dit hangt onder meer af van de behoefte van de ex-partner. U stelt de hoogte van de partneralimentatie vast in overleg met uw ex-partner. Wilt u zeker zijn van een eerlijk alimentatiebedrag? Schakel dan een alimentatiespecialist in voor een officiële berekening. Komt u er samen niet uit? Dan doet de rechter uitspraak. Het uitgangspunt van de rechter is dat de alimentatiegerechtigde dezelfde levenswijze moet kunnen voortzetten als voor de scheiding. 

5. Verdeling van bezittingen

Hoe u uw bezittingen na de scheiding moet verdelen, hangt af van de voorwaarden waaronder u trouwde of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Wanneer u beiden recht heeft op de woning, de inboedel, andere gemeenschappelijke bezittingen en eventuele schulden, moet u met uw partner afspreken hoe u deze gaat verdelen. Maak gezamenlijk een overzicht van uw bezittingen en schulden en stel een financieel plan op. Een advocaat of mediator legt de afspraken vast in het echtscheidingsconvenant.

6. Verzoekschrift indienen bij de rechtbank

Uw advocaat stuurt het verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de rechter, samen met het echtscheidingsconvenant en (wanneer u kinderen heeft) het ouderschapsplan. Bij een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek hoeft u niet langs de rechtbank. Bij een echtscheiding op eenzijdig verzoek moet dit wel. U moet ook naar de rechter als u niet tot overeenstemming bent gekomen over bepaalde onderwerpen. De rechter doet vervolgens uitspraak, dit wordt de beschikking genoemd.

7. De scheiding definitief maken

De scheiding is pas definitief nadat de beschikking van de rechter is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de burgerlijke stand. Dat wordt gedaan door de advocaat als de termijn van drie maanden voor hoger beroep voorbij is. Wilt u hier niet op wachten? Dan kunt u beiden een akte van berusting tekenen. Daarmee kan uw advocaat de echtscheiding eerder inschrijven. De beschikking moet uiterlijk binnen zes maanden ingeschreven zijn. Als deze termijn wordt overschreden, dan is de beschikking niet meer geldig en blijft het huwelijk in stand.

 

Neem contact op met advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.