Scheiden zonder advocaat: kan dat?

In zaken voor de kantonrechter heeft u lang niet altijd een advocaat nodig. Maar hoe zit dat met scheiden: is een advocaat vereist om een verzoekschrift voor een echtscheiding in te dienen bij de rechter? En hoe werkt het als u gebruikmaakt van een gespecialiseerde echtscheidingsmediator? 

Kunt u scheiden zonder advocaat?

Het korte antwoord luidt: nee, dat is niet mogelijk. Als u wilt scheiden, moet u namelijk een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De Nederlandse wet dicteert dat alleen een advocaat een verzoekschrift voor een echtscheiding voor u kan indienen.

Wat wel kan: een mediator

Het is wel mogelijk om uw scheiding te regelen zonder allebei een afzondelijke advocaat in te schakelen, namelijk als u kiest voor een advocaat-mediator. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. U gaat bij mediation samen met de andere partij en een onafhankelijke bemiddelaar (de mediator) op zoek naar een geschikte oplossing voor álle partijen, dus ook eventuele kinderen.

Wat doet een mediator precies? De rol van de mediator is om overleg tussen de partijen te faciliteren en zo tot een geschikte oplossing te komen waar iedereen mee instemt. De mediator begeleidt dus de gesprekken en stuurt ze op inhoudelijk gebied.

Een mediator voor alle aspecten

U kunt ervoor kiezen om het gehele scheidingstraject te laten regelen door de scheidingsmediator. U wordt dan begeleid in het maken van afspraken, bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant en bij het opstellen van afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen, die worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Alle aspecten van de scheiding worden dan dus geregeld door een mediator.

Het is verstandig om een eigen advocaat of advocaat-mediator in te schakelen om u te helpen met het vaststellen van dergelijke afspraken. Afspraken over de gemeenschappelijke bezittingen en schulden, het huis, de pensioenen en de inboedel hebben zowel juridische, financiële als fiscale gevolgen. Het is daarom van groot belang dat u zich bewust bent van de juridische mogelijkheden en de gevolgen daarvan. Advocaat-echtscheidingsmediators zijn getraind in het omgaan met emotioneel explosieve omstandigheden, waar bij echtscheidingen in de regel sprake van is.

Advocaat-mediator

Een scheiding regelen zonder advocaat kan dus niet. Veel scheidingsmediators zijn ook advocaat. Ze kunnen dus zowel in samenspraak met de partijen een oplossing realiseren en vastleggen in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan als het verzoekschrift indienen bij de rechter. In dit geval kiest u voor een twee-in-éénoplossing.

Een advocaat-mediator is daarnaast verplicht om op te hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en bijscholing te volgen. Dit garandeert een hoog juridische kennisniveau.

Hoe zit het met samenwoners?

Voor samenwoners gelden dergelijke wettelijke verplichtingen niet. U hoeft dus geen verzoek in te dienen bij de rechtbank. Oftewel: zonder tussenkomst van een advocaat of rechter kunt u uit elkaar gaan. De voordelen van het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat-mediator blijven desalniettemin van kracht. Woont u samen, gaat u uit elkaar en heeft u het gezamenlijk ouderlijk gezag over minderjarige kinderen? Dan moet u wel een ouderschapsplan opstellen. Met name als er kinderen in het spel zijn en wanneer er sprake is van een complexe financiële situatie, kan het raadzaam zijn om een in het familierecht gespecialiseerde advocaat(-mediator) in te schakelen.

 

Komt u uit de regio Eindhoven en bent u op zoek naar een ervaren advocaat(-mediator) voor uw (echt)scheiding? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort.