portemonnee-vergrootglas

Hoe kunt u scheiden zonder geld?

Naast stress en tranen kost een scheiding altijd geld. Gemiddeld betalen stellen rond de 3.000 euro voor hun echtscheiding. Maar wat als u dat geld niet heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor hulp van de overheid: de gefinancierde rechtsbijstand. In dit artikel leest u alles over scheiden met weinig (of geen) geld.

 

Kosten echtscheiding

Hoeveel kost een echtscheiding? Dat hangt af van uw situatie: hebben u en uw (aanstaande) ex samen kinderen of een koophuis? Maakt u over alles ruzie, of verloopt de scheiding juist harmonieus? Meestal geldt: hoe ingewikkelder de scheiding, hoe hoger de kosten.

Kosten advocaat of mediator

De grootste kostenpost is de advocaat of mediator. Advocaten en mediators werken doorgaans met uurtarieven en een gecompliceerde scheiding kost nou eenmaal meer tijd.

Kosten rechtbank

De advocaat dient uw scheidingsverzoek in bij de rechter. Voor het werk van de rechter betaalt u griffierechten. In 2018 zijn de griffierechten vastgesteld op 291 euro.

Geen geld, toch scheiden

Zorgde u de afgelopen jaren fulltime voor de kinderen en heeft u daarom geen eigen inkomen? Of bent u uw baan verloren en heeft u flink moeten interen op uw spaargeld? Dan levert een scheiding waarschijnlijk extra geldstress op. Gelukkig is er een voorziening voor mensen met een laag inkomen of vermogen: de gefinancierde rechtsbijstand (ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging genoemd). U krijgt daarmee steun van de overheid, zodat de echtscheiding minder zwaar op uw financiën drukt.

Wat moet u alsnog zelf betalen?

Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaalt de overheid bijna alle kosten voor uw advocaat of mediator. Er zijn twee dingen die u nog wel zelf moet betalen:

  • Een deel van de griffierechten. In plaats van de volle 291 euro betaalt u nog maar 79 euro.
  • Ten tweede betaalt u een eigen bijdrage voor de kosten van de advocaat of mediator. De hoogte van die bijdrage hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe lager de eigen bijdrage.

Voor een advocaat is die eigen bijdrage minimaal 340 euro en maximaal 849 euro. Omdat de overheid mediation stimuleert, is de eigen bijdrage daarvoor lager: die loopt van minimaal 53 euro tot maximaal 105 euro. In geval van mediation deelt u bovendien de griffierechten met uw ex-partner. Op deze pagina van de Raad voor Rechtsbijstand leest u meer over de verschillende hoogten van de eigen bijdrage.

Korting op de eigen bijdragequote-scheiden-zonder-geld

Als u alle vragen rondom uw scheiding eerst aan het Juridisch Loket voorlegt en u wordt doorverwezen naar een advocaat of mediator, dan krijgt u 53 euro korting op de eigen bijdrage.

Wanneer komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand?

De Raad voor Rechtsbijstand is de organisatie die beslist of u in aanmerking komt voor financiële steun. Voor die beslissing kijkt de Raad naar uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden. Als u in 2018 gaat scheiden, dan telt dus het jaar 2016. Dit heet het peiljaar. De informatie over uw geldsituatie komt van de Belastingdienst.

In 2018 heeft u recht op een toevoeging als:

  • Uw verzamelinkomen lager is dan 26.900 euro (voor alleenstaanden) of 38.000 euro (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezinnen met een minderjarig kind).
  • Uw vermogen (zoals spaargeld of een tweede huis) in Box 3 lager is dan het heffingsvrije vermogen. In peiljaar 2016 was het heffingsvrije vermogen 24.437 euro. Had u in 2016 meer geld dan dat? Dan krijgt u dus geen gefinancierde rechtsbijstand.

Belangrijk om te weten: ieder jaar worden de inkomensnormen en de eigen bijdragen aangepast aan de algemene prijsontwikkelingen in Nederland. In 2019 zullen de getallen dus weer een beetje anders zijn.

Wat als uw inkomen vorig jaar sterk is gedaald?

Misschien had u in 2016 nog een goed salaris, maar bent u in 2017 werkloos geraakt en is uw inkomen gekelderd. Dan kunt u, om een chic woord te gebruiken, een peiljaarverlegging aanvragen. U vraagt de Raad voor Rechtsbijstand om naar uw financiële situatie over 2017 te kijken. Blijkt dat uw inkomen en/of vermogen in dat jaar lager is dan de norm? Dan komt u alsnog in aanmerking voor financiële steun.

Wat gebeurt er als de scheiding geld oplevert?

Stel: u kreeg gefinancierde rechtsbijstand, maar de scheiding heeft u een som geld opgeleverd. Bijvoorbeeld omdat u en uw ex het huis met veel overwaarde hebben verkocht. Dat is natuurlijk goed nieuws! Maar let wel op: misschien draait u dan alsnog zelf op voor de advocaat- en of mediationkosten. Ontvangt u uit de echtscheiding meer dan de helft van het heffingsvrije vermogen (meer dan 15.000 euro), dan vervalt uw recht op gesubsidieerde rechtsbijstand namelijk met terugwerkende kracht.

Hoe vraag ik gefinancierde rechtsbijstand aan?

Gefinancierde rechtsbijstand hoeft u niet zelf aan te vragen. Dat doet uw advocaat of mediator voor u, nog voordat hij of zij de zaak in behandeling neemt. Echter, niet alle advocatenkantoren werken met toevoegingen. Check dit dus voor u met een kantoor in zee gaat. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators vraagt graag een toevoeging voor u aan.

Rechtsbijstandverzekering

Denkt u tijdens het lezen: ‘Ik heb een rechtsbijstandverzekering, kan ik daar geen beroep op doen?’ Helaas. Rechtsbijstandsverzekeringen dekken geen echtscheidingskosten. Alleen wanneer u voor mediation kiest, krijgt u misschien een gedeeltelijke vergoeding. Ook zijn er verzekeringen die in andere familierechtelijke geschillen de kosten vergoeden. Dit hangt echter af van uw verzekeraar. Goed om na te vragen bij uw rechtsbijstandverzekering dus.

 

Gaat u scheiden en zit u krap bij kas? De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort kijken graag met u mee of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Lees hier meer over de kosten of neem vrijblijvend contact met ons op.