scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter van de baan

De gang naar de rechter en bijstand van een advocaat blijven verplicht bij echtscheidingen. Het wetsvoorstel dat scheiden zonder rechter en advocaat mogelijk zou maken, is door het nieuwe kabinet van tafel geveegd.

Wet scheiden zonder rechter

‘Scheiden moet eenvoudiger en goedkoper.’ Dat vond toenmalig staatssecretaris van Justitie Fred Teeven in 2013. Daarom diende hij het wetsvoorstel ‘Wet scheiden zonder rechter’ in. Volgens dat wetsvoorstel zouden echtparen hun scheiding via de ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen regelen. Daardoor zouden ze geen advocaat meer in de arm hoeven te nemen die het scheidingsverzoek bij de rechter indient. In het voorstel staat dat deze snelle en gemakkelijke weg via de ambtenaar alleen mogelijk zou zijn voor overzichtelijke scheidingen van echtparen zonder minderjarige kinderen. Bij conflicten, bijvoorbeeld over de verdeling van spullen, zouden de bijstand van een advocaat en de gang naar de rechter wel verplicht blijven.

Kritiek op wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van Teeven kreeg veel kritiek. Van familierechtadvocaten, maar ook het hoogste adviesorgaan van de regering (de Raad van State) was kritisch. Volgens de Raad gaat het voorstel te ver in de versimpeling van de echtscheidingsprocedure. De ambtenaar van de burgerlijke stand hoeft niet vast te stellen of de scheidende partners goed hebben nagedacht over de afhandeling van de scheiding. Daardoor zouden kwetsbare echtgenoten gedupeerd kunnen worden. Bijvoorbeeld als één van de twee echtgenoten de taal niet machtig is, of helemaal geen inzicht heeft in de financiën van de ander. Bovendien vraagt de Raad zich af of deze manier van scheiden wel echt goedkoper is. Mensen hebben in veel gevallen namelijk uiteindelijk tóch juridische bijstand nodig.quote scheiden zonder rechter

Het nieuwe kabinet

Hoewel Teeven zijn wetsvoorstel al in 2013 indiende, lag het ten tijde van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 nog altijd te wachten op goedkeuring door de Kamer. Na de verkiezingen belandde het voorstel op een lijstje met gevoelige onderwerpen die de Tweede Kamer niet zou behandelen vóór het aantreden van het nieuwe kabinet. En sinds 26 oktober 2017 is het nieuwe kabinet er, dat wordt gevormd door VVD, CDA, ChristenUnie en D66. Het CDA en de ChristenUnie zijn felle tegenstanders van het wetsvoorstel. Daarom is het nu definitief geschrapt. De advocaat en rechter behouden dus hun rol bij echtscheidingen.

Rol van advocaat bij een scheiding

In het artikel ‘Heb ik een advocaat nodig om te scheiden?’ leggen we uit dat de advocaat en/of advocaat-scheidingsmediator verschillende rollen kan aannemen bij een echtscheiding. De advocaat is hoe dan ook degene die het scheidingsverzoek bij de rechter indient, want dat mag u niet zelf doen. Verloopt een scheiding harmonieus? Dan kunt u ervoor kiezen om gezamenlijk één advocaat-scheidingsmediator in de arm te nemen. Lopen de belangen van u en uw ex-partner nogal uiteen, dan ligt het voor de hand dat iedere partner een eigen advocaat inschakelt. Uw advocaat komt dan puur en alleen op voor úw belangen.

Schrappen wetsvoorstel goede zaak

Volgens de advocaten van Van Ekelen & Poort is het een goede zaak dat de rechter en een advocaat verplicht blijven bij echtscheidingen. Hoe een scheiding ook verloopt, het is zelden tot nooit gemakkelijk. Meestal spelen er complexe zaken, zoals de verdeling van vermogen en schulden, het vaststellen van de partneralimentatie of het afhandelen van een partnerpensioen. En er komen ook nog eens een hoop emoties bij kijken. Daarom is de begeleiding door een juridische professional naar onze mening beslist noodzakelijk.

 

Wilt u meer weten over wat de advocaten en echtscheidingsmediators van Van Ekelen & Poort voor u kunnen betekenen bij een echtscheiding? Neem gerust contact met ons op.