Moet een stiefouder kinderalimentatie betalen?

Een stiefouder moet bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van zijn of haar stiefkind. Maar wanneer bent u precies een stiefouder in juridische zin? In welke gevallen heeft u een onderhoudsverplichting? En hoe zit het als uw relatie met de ouder van uw stiefkind wordt verbroken, moet u dan kinderalimentatie betalen?

 

Stiefouder in juridische zin

Juridisch gezien bent u een stiefouder als het minderjarige kind van uw partner bij uw partner is ingeschreven én als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met uw partner. Woont u samen met uw partner en zijn of haar kind, maar bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan bent u dus ook geen stiefouder in juridische zin. Dit betekent dat u geen enkele plicht – dus ook geen onderhoudsverplichting – naar het kind van uw partner heeft.

Kinderalimentatie tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap

Kinderalimentatie betekent dat de ouder die hoofdverblijf biedt aan de kinderen een vergoeding krijgt van de andere ouder om de kinderen te verzorgen en op te voeden. Als stiefouder moet u ook bijdragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkind. De onderhoudsplicht is gebaseerd op uw inkomen (oftewel uw ‘draagkracht’) en duurt voort zolang uw stiefkind deel uitmaakt van uw gezin. Daarbij geldt de regel: kinderen behoren tot het gezin waarin zij de meeste tijd wonen.

U heeft een onderhoudsplicht voor opvoeding en verzorging totdat het stiefkind 18 jaar wordt. Is uw stiefkind ouder dan 18 jaar? Dan moet u meebetalen aan de kosten voor studie en levensonderhoud totdat uw stiefkind 21 jaar is, mits uw stiefkind (grotendeels) binnen uw gezin woont.

Als uw partner kinderalimentatie betaalt aan de andere ouder, heeft u geen onderhoudsverplichting voor het kind van uw partner. Dit kind behoort juridisch gezien dan niet tot uw gezin. Uw inkomen telt dus niet mee bij het berekenen van de kinderalimentatie die uw partner betaalt, waardoor de hoogte van de kinderalimentatie ook niet verandert als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Ontvangt uw partner kinderalimentatie van de andere ouder? Dan heeft u wel een onderhoudsverplichting. U bent immers stiefouder van het kind doordat uw stiefkind bij uw partner staat ingeschreven. Daardoor telt uw draagkracht ook mee bij het berekenen van de kinderalimentatie die uw partner ontvangt. Door dit gegeven kan de hoogte van de kinderalimentatie veranderen. Er zijn dan immers drie in plaats van twee onderhoudsplichtigen voor het stiefkind.

Omvang van de onderhoudsverplichting

In beginsel zijn de verplichtingen van de ex-partners en van u als stiefouder van gelijke omvang. Het kan voorkomen dat de andere ouder van uw stiefkind daardoor minder kinderalimentatie hoeft te betalen.

Hoe hoog ieders onderhoudsverplichting is? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Soms wordt de onderhoudsverplichting door de rechter naar rato van draagkracht van alle onderhoudsplichtigen berekend, waarbij natuurlijk ook rekening wordt gehouden met alle andere kinderen waarvoor een onderhoudsplicht geldt.

Na scheiding of einde geregistreerd partnerschap

Gaat u scheiden van uw partner of wordt het geregistreerd partnerschap ontbonden? Dan bent u juridisch gezien geen stiefouder meer, waardoor ook uw verplichtingen vervallen. U heeft dan dus geen onderhoudsverplichting meer en hoeft ook geen kinderalimentatie te betalen na de scheiding.

 

Kampt u met een kwestie rondom kinderalimentatie of partneralimentatie? Neem dan vrijblijvend contact op met de ervaren familierechtadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.