Struikelblokken bij een vechtscheiding (en hoe u ze overwint)

Niemand wil een vechtscheiding, maar in de praktijk komen deze conflictscheidingen toch veel voor. Als beide partners geen concessies willen doen, is het moeilijk om de scheiding op een goede manier af te handelen. Een vechtscheiding kost tijd en geld, maar kan ook leiden tot psychologische schade bij de betrokkenen – waaronder de kinderen. In dit artikel duiken we in de meest voorkomende conflicten bij vechtscheidingen en adviseren wij hoe u deze overwint.

 

Wat is een vechtscheiding?

Natuurlijk zijn er bij elke scheiding struikelblokken. Een echtscheiding gaat immers gepaard met veel emoties, die kunnen leiden tot problemen en ruzie. Bij de meeste scheidingen komen de partners er uiteindelijk wel uit, soms met behulp van een mediator. Wanneer dit niet lukt en de partners echt lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, spreken we van een vechtscheiding. Een vechtscheiding gaat soms zelfs gepaard met scheldpartijen, het weghouden van de kinderen, bedreigingen en fysiek geweld.

Strijdpunten bij een vechtscheiding

Bij een vechtscheiding hebben beide partners meestal een eigen advocaat in de arm genomen. Deze advocaten proberen onderling eerlijke en duidelijke afspraken te maken. Lukt dat niet, dan zal de rechter uitspraak doen. Bij een vechtscheiding gaat het meestal om één of meer van de volgende strijdpunten:

1. Omgang met de kinderen

Heeft u kinderen met uw ex-partner? Bij veel vechtscheidingen draait het conflict om de omgangsregeling met de kinderen. Soms probeert één van de ex-partners de ander dwars te zitten door de kinderen zoveel mogelijk weg te houden bij hun vader of moeder. Maar ook hier gelden regels: beide ouders hebben het recht om de kinderen te zien en de plicht om voor ze te zorgen. Voor een kind is een scheiding al moeilijk genoeg en een kind mag nooit ingezet worden in de strijd tussen scheidende partners. Een advocaat kan uw belangen behartigen en een eerlijke omgangsregeling afdwingen.

2. Geld

Bij veel vechtscheidingen draait het om geld. Wanneer u gaat scheiden, moeten het vermogen en de schuldenlast verdeeld worden. Verder moet de hoogte van de partner- en eventueel de kinderalimentatie worden vastgesteld. Dit leidt nogal eens tot conflicten, maar gelukkig gelden er ook duidelijke regels. Uw ex-partner kan de alimentatieplicht bijvoorbeeld niet zomaar ontlopen. Heeft u samen kinderen? Dan zijn beide ouders verplicht om financieel bij te dragen aan de zorg voor de kinderen. Met een advocaat bent u ervan verzekerd dat er eerlijke financiële afspraken gemaakt worden, afgestemd op de draagkracht.

3. Verdeling van de spullen

Bij een echtscheiding moeten ook de spullen verdeeld worden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan heeft ieder recht op de helft van de inboedel. Dit leidt vaak tot conflict, omdat – anders dan bij geld – spullen persoonlijke waarde kunnen hebben. Ook kunt u spullen natuurlijk niet letterlijk door de helft delen, waardoor u moet onderhandelen. Wie krijgt bijvoorbeeld het bankstel en wie het schilderij dat u gezamenlijk cadeau heeft gekregen? De inboedel moet naar redelijkheid en billijkheid worden verdeeld. Een advocaat of mediator kan u hierbij helpen.

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan wordt er bij de huwelijksvoltrekking veelal een lijst met de verdeling van de spullen toegevoegd: de staat van aanbrengsten. Bij de echtscheiding is deze lijst meestal niet meer actueel, waardoor er onenigheid kan ontstaan. Soms eigent één van de partners zichzelf spullen uit de inboedel toe, maar dit is niet toegestaan. Met een advocaat aan uw zijde, kunt u deze spullen terugvorderen.

4. Elkaar zwartmaken

Wat vaak gebeurt bij vechtscheidingen: ex-partners die elkaar zwartmaken. Soms is er zelfs sprake van psychologische oorlogsvoering. In dat soort gevallen vertellen partners negatieve verhalen over elkaar tegen mensen in hun omgeving. Dat kunnen buren, vrienden en familieleden zijn, maar ook hun eigen kinderen. Uiteraard zijn dit soort roddels erg schadelijk voor de kinderen. De kinderen kunnen er zelfs psychische schade van oplopen, zoals depressieve gevoelens, stress en agressie. Een kind kan het gevoel krijgen dat hij of zij tussen één van beide ouders moet kiezen. In het uiterste geval kan dit zelfs leiden tot het ouderverstotingssyndroom. Zorg dat uw kinderen nooit de dupe worden van de echtscheiding. Naast een advocaat kunt u een kindbehartiger inschakelen, die opkomt voor de belangen van uw kind(eren).

Neem een advocaat in de arm

Zit u in een vechtscheiding? Is het niet meer mogelijk om op normale wijze tot overeenstemming te komen met uw partner? Bent u er ook met een mediator niet uitgekomen? Voorkom verdere escalatie door een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat in te schakelen. De advocaat neemt het op voor uw belangen en zorgt dat er eerlijke afspraken worden gemaakt. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de belangen van het kind.

 

De advocaten van Van Ekelen & Poort hebben ruime ervaring met vechtscheidingen. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.