Wat betekent curatele voor gezag en omgang?

Curatele is een ingrijpende maatregel waardoor iemand handelingsonbekwaam wordt verklaard. Dit impliceert dat hij of zij geen beslissingen op financieel of persoonlijk vlak meer mag nemen. Stel nu dat iemand die onder curatele staat kinderen heeft. Wat betekent dit dan voor gezag en omgang?  Curatele: meest vergaande soort bescherming In Nederland kennen we drie soorten […]

Wat betekent curatele voor gezag en omgang? Meer lezen »