kindsdeel

Erfkwestie: mijn vader verkwanselt de erfenis van mijn moeder, wat kan ik doen?

Komt één van uw ouders te overlijden en heeft hij of zij geen testament opgesteld? Dan is de achtergebleven ouder samen met de kinderen erfgenaam. Maar de kinderen krijgen hun deel niet direct. De gehele erfenis gaat naar de ouder die nog in leven is, pas na diens overlijden wordt het kindsdeel uitgekeerd. Het kan

Erfkwestie: mijn vader verkwanselt de erfenis van mijn moeder, wat kan ik doen? Meer lezen »