nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation: wat is het en wat heeft u eraan?

Mediation wordt niet alleen ingezet voor scheidingen, maar ook bij het verdelen van erfenissen. Een overlijden gaat gepaard met veel emoties. Als er aanzienlijke geldbedragen of waardevolle bezittingen verdeeld moeten worden, kan er nog weleens onenigheid ontstaan tussen de nabestaanden. Mediation kan helpen om het conflict in goede banen te leiden en de nabestaanden op […]

Nalatenschapsmediation: wat is het en wat heeft u eraan? Meer lezen »

bescherming erfgenamen tegen schulden

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden overledene

Iedereen kent wel een zaak zoals die zich voordeed bij een cliënt van ons. Moeder overleed. De nabestaanden moesten, volgens de regels van het bejaardenhuis, de kamer vervolgens binnen zeven dagen leeghalen. Deze handeling werd gezien als het ‘zuiver aanvaarden’ van de nalatenschap. Probleem: onze cliënt kon op dat moment helemaal niet overzien wat de omvang (dus de bezittingen en de schulden) van de erfenis was. Bij zo’n zuivere aanvaarding krijgt u als erfgenaam niet alleen de bezittingen, maar draait u ook op voor eventuele schulden. Evengoed wist u niets van de schulden en kostte zo’n regel van een bejaardentehuis u misschien wel 20.000 euro.

Onder de nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden, die per 1 september is ingegaan, zijn erfgenamen beter beschermd in dit soort situaties. Hieronder zullen we uitleggen wat er is veranderd en waarom u als erfgenaam nu sterker staat.

Betere bescherming erfgenamen tegen schulden overledene Meer lezen »