uithuisplaatsing-meisje-met-knuffelbeer

Uithuisplaatsing: wat kan een advocaat doen?

Sharleyne valt op 8 juni 2015 in het holst van de nacht van de tiende verdieping naar beneden. De drankzuchtige moeder van het 8-jarige meisje wordt meteen in de boeien geslagen, de politie verdenkt haar ervan dat ze haar dochter over de reling heeft gegooid. In een recentelijke reconstructie schetst NRC de problemen van de afgelopen jaren van Sharleynes moeder. Eén van de grote vragen rondom deze zaak: had Sharleyne niet uit huis moeten worden geplaatst?

Uithuisplaatsing: drastische maatregel

In 2015 werden er 9.000 kinderen uit huis geplaatst, dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden. Uithuisplaatsingen zijn altijd heftig. Allereerst natuurlijk voor kinderen, die uit hun vertrouwde leefomgeving en bij hun ouders worden weggenomen. Bij ouders, die hun kind (tijdelijk) verliezen, leidt het tot woede, angst en machteloosheid. Als meest ingrijpende maatregel om in te grijpen in een gezinssituatie, mag een uithuisplaatsing alleen plaatsvinden als de fysieke of mentale ontwikkeling van het kind in het gedrang is.

Kinderrechter beslist

Gezien de verstrekkende gevolgen kan alleen een kinderrechter (op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming) beslissen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Er mogen geen minder zware maatregelen voorhanden zijn en de Raad voor de Kinderbescherming zal voor de rechter moeten uitleggen hoe het nu verder moet met het gezin. Als de kinderrechter beslist tot uit huis plaatsen, dan wordt het kind in een tehuis of bij een pleeggezin geplaatst. Enerzijds vinden wij het een goede ontwikkeling dat kinderrechters de afgelopen tien jaar vaker tot uithuisplaatsing zijn gaan beslissen. Zo kan mishandeling – of in een enkel geval mogelijk de dood – van kinderen worden voorkomen. Anderzijds is voorzichtigheid geboden. Het uit elkaar halen van ouders en kinderen sticht op zichzelf bezien namelijk kwaad.

Rol advocaat bij uithuisplaatsingquote-uithuisplaatsing

Dreigt er voor u als ouder een uithuisplaatsing van uw kind(eren)? U heeft dan niet per se een advocaat nodig. In principe kunt u zelf bezwaar maken tegen het uit huis plaatsen. Echter, u begeeft zich dan op een moeilijk en precair speelveld met vele spelers. Naast de ouders en kinderen zelf, hebben ook de kinderrechter, Raad voor de Kinderbescherming en eventuele andere hulpverleners zeggenschap over of invloed op de beslissing. Het vereist veel ervaring en kennis van dit speelveld om voor een uitkomst te zorgen die zo gunstig mogelijk is voor zowel ouders als kinderen. Het is daarom wijs om een door de wol geverfde jeugdrechtadvocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan namelijk een belangrijke rol spelen bij een uithuisplaatsing.

Wat kan een advocaat doen?

Een advocaat kan ouders op vele manieren bijstaan. Bij het eventueel uithuisplaatsen door een kinderrechter kunnen jeugdrechtadvocaten bezwaar maken. Als onafhankelijke partij zal een advocaat zich niet laten leiden door emoties, bovendien weet hij precies hoe de procedure gaat en waar een kinderrechter allemaal naar kijkt. Beslist de kinderrechter tot een uithuisplaatsing en wilt u hiertegen in hoger beroep gaan? Dan heeft u sowieso een advocaat nodig.

Wijziging situatie uithuisplaatsing

Als uw kind uit huis is geplaatst, kan een advocaat de kinderrechter verzoeken om een einde te maken aan de uithuisplaatsing of om de lengte daarvan te verminderen. De advocaat kan bijvoorbeeld voor u hardmaken dat uw situatie is gewijzigd en dat het nu weer in het belang van de kinderen is om thuis te komen wonen. Is de gezinsvoogd voornemens om uw kind ergens anders te plaatsen, zoals in ander pleeggezin? Een advocaat kan dan in overleg treden met de gezinsvoogd en hem of haar verzoeken dit niet te doen.

Contact en omgangsregeling

Na de beslissing om uw kind uit huis te plaatsen, kijkt de gezinsvoogd ook of het in het belang van het kind is om contact met u te hebben. Meestal mag u als ouder contact houden met uw kind, dit wordt dan vastgelegd in een omgangsregeling. Bent u ontevreden met de omgangsregeling en vindt u dat er gronden zijn om deze uit te breiden? Dan kan een familieadvocaat daarover in overleg treden met de gezinsvoogd of de zaak voorleggen aan de kinderrechter.

De aanpak van ons advocatenkantoor

Advocatenkantoor Van Ekelen & Poort te Eindhoven stelt in zaken rondom het jeugdrecht en familierecht altijd het belang van het kind voorop. In de regel zal het belang van het kind samenvallen met uw belang als ouder, namelijk een zo prettig mogelijke gezinssituatie. Onze jeugdrechtadvocaten hebben uitgebreide ervaring met ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Aldus kunnen wij vaak voor een oplossing zorgen die gunstig is voor zowel ouder als kind en waar ook de jeugdrechter en Bureau Jeugdzorg tevreden mee zijn.

Dreigt er voor u een uithuisplaatsing of wilt u iets veranderen aan de bestaande uithuisplaatsing? Onze jeugdrechtspecialiste mr. Marloes van Hout staat u graag te woord.