Vaderschap vaststellen of ontkennen: hoe werkt het?

Een vrouw zegt dat u de vader van haar kind bent, maar zelf denkt u dat het niet klopt. Hoe kunt u het vaderschap dan ontkennen? En wat als u juist erkend wilt worden als vader? Voor vaststelling of ontkenning van het vaderschap kunt u naar de rechter stappen. Hierbij bent u verplicht om een advocaat in te schakelen.

 

Biologisch en juridisch ouderschap

Belangrijk om te weten: er wordt een onderscheid gemaakt tussen biologisch en juridisch ouderschap. Een biologische vader is niet altijd de juridische vader. Denk bijvoorbeeld aan een zaaddonor die door de moeder niet als juridisch vader erkend wordt. Wanneer kinderen uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap geboren worden, zijn de partners automatisch de juridische ouders van deze kinderen.

Woont u ongehuwd samen? Dan wordt de biologische moeder bij de geboorte ook de juridische moeder. Om juridisch vader te worden, moet de vader zich als zodanig laten erkennen. Het erkennen van een kind kan plaatsvinden voor de geboorte, tegelijk met de geboorteaangifte, maar ook op een later moment.

Gevolgen van juridisch vaderschap

Dit zijn de gevolgen van juridisch vaderschap:

  • U bent per direct onderhoudsplichtig tot het kind 21 jaar wordt.
  • U heeft rechten én plichten met betrekking tot de omgang met het kind.
  • Het kind wordt uw erfgenaam.
  • Samen met de moeder kiest u de achternaam van het kind.
  • Wanneer u een Nederlands paspoort heeft, krijgt uw kind ook de Nederlandse nationaliteit (indien hij of zij dat nog niet had via de moeder). Als u (ook) een andere nationaliteit heeft, bijvoorbeeld de Marokkaanse, dan krijgt uw kind in de meeste gevallen eveneens die nationaliteit.

Erkend worden als vader?

Wanneer u als vader juridisch erkend wilt worden, is medewerking van de moeder vereist. Met de medewerking van de moeder is het zelfs mogelijk om een kind te erkennen wanneer u niet de biologische vader bent. U kunt het kind van een ander erkennen, zolang de biologische vader het kind niet al eerder erkend heeft.

Maar wat als u de biologische vader bent (of denkt te zijn) en de moeder dit betwist? Als de moeder geen toestemming wil verlenen tot erkenning van het vaderschap, kunt u naar de rechter stappen. De rechter kan vervangende toestemming verlenen om tot erkenning over te gaan. Voor deze vervangende toestemming moet vaststaan dat u daadwerkelijk de biologische vader van het kind bent. U kunt dan vragen om de vaststelling van uw vaderschap door middel van een DNA-test. Wanneer uw biologisch vaderschap is vastgesteld, wordt u ook de juridische vader van het kind.

Vaderschap ontkennen

Ontkenning van het vaderschap is ook mogelijk. U kunt dit doen wanneer de moeder of (op latere leeftijd) het kind zelf naar de rechter stapt met een claim dat u de vader bent. Ook kan het zijn dat u voor de wet als juridisch vader wordt beschouwd, terwijl u biologisch niet de vader bent (bijvoorbeeld wanneer de moeder zwanger is geraakt bij een buitenechtelijke relatie). Met een DNA-test kan vastgesteld worden of u al dan niet de biologische vader bent.

U dient binnen een jaar nadat bekend is geworden dat u vermoedelijk niet de biologische vader bent, een verzoek tot ontkenning van het vaderschap in te dienen bij de rechter.

Uitzonderingen ontkennen vaderschap

Als u de biologische vader bent, is het vaak moeilijk om het vaderschap te ontkennen. Ook een ‘onenightstand’ of donorinseminatie kan tot juridisch vaderschap leiden. Vaderschap kan niet ontkend worden wanneer de man heeft ingestemd met de daad die tot de verwekking van het kind heeft geleid.

Ontkenning van het vaderschap is evenmin mogelijk wanneer u al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap wist dat de vrouw zwanger was, ook wanneer u wist dat het kind is verwekt door een andere man. Ontkenning is wel mogelijk wanneer de vrouw u onjuist heeft geïnformeerd, door bijvoorbeeld onterecht te claimen dat het kind van u is.

Vaderschap vaststellen

Wilt u erkend worden als vader? Of wilt u juist dat uw juridisch vaderschap ongedaan gemaakt wordt? In beide gevallen kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. Hierbij bent u verplicht om een advocaat in de arm te nemen. De advocaten van Van Ekelen & Poort hebben veel ervaring met dergelijke zaken en wij kunnen uw belangen behartigen tijdens de rechtszaak.

De advocaat stelt het verzoek tot vaststelling of ontkenning van het vaderschap op en dient het verzoek in bij de rechtbank, voorzien van eventuele aanvullende stukken. Wanneer er minderjarige kinderen bij de procedure zijn betrokken, bent u verplicht om een bijzondere curator in te schakelen om hun belangen te beschermen. Heeft de rechter uitspraak gedaan? Dan wordt de beschikking naar de burgerlijke stand gestuurd en wordt het vaderschap geregistreerd op de geboorteakte van het kind.

 

Neem contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven voor vrijblijvend advies over uw situatie. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.