Verbreken van een samenlevingscontract: wat zijn de regels?

Gaat u uit elkaar en is er een samenlevingscontract opgesteld, dan heeft u destijds afspraken gemaakt over wat er nu moet gebeuren. We leggen uit wat de regels zijn rondom het verbreken van een samenlevingscontract en op welke zaken u allemaal moet letten. 

Een samenlevingscontract

Heeft u ooit gekozen om een samenlevingscontract te laten opstellen? Dan beschikt u over een document waarin alles staat wat u destijds officieel wilde afspreken over samenwonen én uit elkaar gaan. Meestal worden er zaken in opgenomen als de verdeling van de kosten en de woonlasten, de verdeling van belangrijke bezittingen en de kosten voor het verzorgen en opvoeden van eventuele kinderen.

Ontbinden van het samenlevingscontract

Het samenlevingscontract geldt in principe zolang u samen bent met uw partner. Vaak is in het contract een regeling opgenomen over de wijze waarop het contract ontbonden moet worden. Controleer het samenlevingscontract daarom goed.

Het fysiek verbreken van de samenleving, oftewel een verhuizing, is meestal voldoende. Voor het ontbinden van een samenlevingscontract is dus geen notaris of procedure bij de rechtbank nodig. Het kan echter wel verstandig zijn om de afspraken te laten nakijken of interpreteren door een advocaat of notaris.

Als u het samenlevingscontract wilt ontbinden zonder te verhuizen, kunt u een aangetekende brief naar uw partner sturen met daarin de ontbinding. Regelingen buiten het samenlevingscontract eindigen niet automatisch door het ontbinden van het samenlevingscontract. U dient die los te beëindigen.

Ouderschapsplan

Bij het ontbinden van het samenlevingscontract moet u afspraken maken over de verzorging van uw kinderen. Het is verplicht voor ouders die samen het gezag hebben om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan alle afspraken over de zorg en opvoeding van uw kinderen. U dient afspraken te maken over de omgang met het kind, het informeren van uw ex-partner en de verdeling van de kosten die u maakt omwille van uw kinderen.

Woning

Als één van u de eigenaar is, kan de ander geen aanspraak maken op de koopwoning. De eigenaar heeft bij het ontbinden van het samenlevingscontract het recht om de ex-partner te verzoeken het huis te verlaten. Het kan zijn dat u andere afspraken heeft gemaakt over het voortgezet gebruik van de woning bij het einde van de relatie, kijk dat goed na in het contract. Als u samen een koopwoning met hypotheek heeft, moet u hierover afspraken maken.

Blijft u of uw ex-partner in de huidige woning wonen en verhuist de ander? Dan moet u afspraken maken over wie de woning overneemt. In een akte van verdeling kunt u afspreken wie in het huis blijft wonen en onder welke voorwaarden. De akte dient door een notaris te worden opgesteld en gepasseerd. Dit wordt vervolgens verwerkt in het Kadaster. Daarbij moet ook de hypotheek worden overgenomen door diegene die de woning overneemt en de ander worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek. Is er sprake van een overwaarde? Dan moet u ook daar afspraken over maken. U kunt natuurlijk ook afspreken met uw ex-partner dat u beiden verhuist en de woning verkoopt.

Partneralimentatie

Er geldt bij een samenleving geen zorgverplichting, waardoor u geen plicht heeft om partneralimentatie te betalen aan uw ex-partner als hij of zij een lager inkomen heeft. Het komt voor dat partners hierover andere afspraken hebben gemaakt, controleer in uw samenlevingscontract of dit bij u het geval is. Wilt u graag wel partneralimentatie betalen na het einde van de samenleving? Dan kunt u daar afspraken over maken met uw ex-partner.

Verdeling bezittingen en schulden

In het samenlevingscontract zijn afspraken gemaakt over de verdeling van bezittingen en schulden. De gemaakte afspraken moeten bij het ontbinden van het samenlevingscontract nageleefd worden. De gemeenschappelijke bezittingen en schulden dient u te verdelen. Ook hier geldt: controleer de gemaakte afspraken in het samenlevingscontract. Staat er geen passende verdeling in het samenlevingscontract? Dan is het verstandig om afspraken hierover duidelijk vast te leggen.

Pensioenen

U behoudt ieder uw eigen pensioen bij het ontbinden van uw samenlevingscontract. U moet wel als partners geregistreerd staan bij het pensioenfonds voor het uitkeren van een nabestaandenpensioen. Het recht op het nabestaandenpensioen dat is opgebouwd voor en tijdens de duur van het samenlevingscontract blijft in principe wel gereserveerd voor elkaar. Het is verstandig om in uw samenlevingscontract te controleren of u hierover afwijkende afspraken heeft gemaakt. Als de samenleving eindigt, is het verstandig het pensioenfonds daarover te informeren.

Kosten ontbinden samenlevingscontract

Aan het ontbinden van een samenlevingscontract zijn in principe geen kosten verbonden. Het is wel van belang om de gemaakte afspraken goed op schrift te stellen. Het kan verstandig zijn om de gemaakte afspraken te laten vastleggen door een advocaat of notaris. Dit kost vanzelfsprekend wel geld. Als u uit elkaar gaat en hulp nodig heeft bij het maken van goede afspraken, kunt u ook een mediator inschakelen. Deze onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en uw (ex-)partner in gesprek om een oplossing te vinden die bij u beiden past.

 

Bent u op zoek naar een advocaat of mediator met veel ervaring op het gebied van echtscheidingen en verbrekingen van samenlevingscontracten? Neem dan vrijblijvend contact op met Van Ekelen & Poort in Eindhoven.