Versoberde partneralimentatie: dit moet u weten

De maximale duur van de partneralimentatie daalt volgend jaar van twaalf naar vijf jaar. En de fiscale aftrekbaarheid gaat stap voor stap omlaag. Wat voor gevolgen heeft dit voor exen die partneralimentatie betalen of ontvangen? We geven antwoord op vijf vragen over de versoberde partneralimentatie.

 

1.      Wat verandert er precies?

Vanaf 2020 veranderen er twee belangrijke dingen voor mensen die partneralimentatie betalen of ontvangen:

De maximale duur van partneralimentatie daalt naar vijf jaar

Nu betalen exen nog maximaal twaalf jaar partneralimentatie. Vanaf 2020 is de uiterste alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Stel: Hans en Ellie waren acht jaar getrouwd. Na de scheiding verdient Ellie veel meer dan Hans en kan Hans niet in zijn eigen onderhoud voorzien. Ellie moet hem vier jaar lang partneralimentatie betalen.

Goed om te weten: de nieuwe termijn geldt alleen voor verzoeken tot vaststelling partneralimentatie die zijn ingediend na 1 januari 2020.

Stap voor stap wordt de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie lager

Tot 2020 kunnen alimentatiebetalers maximaal 51,95% van de partneralimentatie fiscaal aftrekken. In stapjes wordt dat verlaagd tot 37,05% in 2023.

2.      Wat betekenen deze veranderingen voor de partner die partneralimentatie betaalt?

De verkorting van de alimentatietermijn is goed nieuws voor betalende partners. Zij hoeven immers minder lang alimentatie te betalen aan hun ex-partner. Met het dalen van de fiscale aftrekbaarheid zijn vooral de hogere inkomens (meer dan 68.5000 euro per jaar) minder blij. Zij hebben een stuk minder belastingvoordeel. Lagere- en middeninkomens merken weinig van deze verandering.

3.      En wat zijn de gevolgen voor de ex die partneralimentatie ontvangt?

De ex die partneralimentatie ontvangt, zal sneller moeten zorgen voor eigen inkomsten. Hij of zij ontvangt namelijk een kortere periode alimentatie dan voorheen. Daarnaast is er een kans dat de betalende ex in de problemen komt doordat de partneralimentatie minder aftrekbaar is. Hij of zij kan dan proberen de alimentatie te verlagen. We halen Hans en Ellie er weer even bij:

De last van de partneralimentatie wordt te zwaar voor Ellie nu ze het niet meer grotendeels kan aftrekken van de belasting. Ze overlegt met Hans over een verlaging van het bedrag. Hij gaat daar niet mee akkoord. Ellie stapt naar de rechter. Die bekijkt de hele situatie en oordeelt dat Ellie de lasten nu inderdaad nauwelijks kan dragen. Daarom wordt het bedrag dat zij aan Hans betaalt verlaagd.

De rechter kijkt naar de situatie van beide exen. Wat is hun financiële draagkracht en is er iets veranderd sinds de eerdere vaststelling van de hoogte van de partneralimentatie? Is één van de partners gaan samenwonen met een nieuwe liefde bijvoorbeeld? Mede op basis van deze factoren bepaalt de rechter of de partneralimentatie verlaagd kan worden.

4.      Geldt die kortere alimentatieduur voor iedereen?

In de wet wordt een uitzondering gemaakt voor drie groepen:

  • Gehuwden met kinderen jonger dan twaalf jaar. De ouder die voor de kinderen zorgt, ontvangt alimentatie tot de twaalfde verjaardag van het jongste kind.
  • Huwelijken die minstens vijftien jaar duurden en waarbij de ontvangende ex binnen tien jaar recht op AOW heeft. De alimentatieplicht loopt door tot de pensioendatum.
  • Alimentatieontvangers die ouder dan 50 jaar zijn en minstens vijftien jaar getrouwd waren, houden recht op maximaal tien jaar partneralimentatie. Deze uitzondering geldt alleen de komende zeven jaar.

5.      Heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie?

De regels voor kinderalimentatie blijven hetzelfde.

 

Vragen over de wijzigingen op het gebied van partneralimentatie? Neem vrijblijvend contact op met mr. Mirte Poort-van der Meeren. Binnen het team van Van Ekelen & Poort is Mirte de specialist op het gebied van alimentatie.