Villa Pinedo: voor ouders en kinderen in een echtscheiding

Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. ‘Wij’ zijn de 86.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan. Op die dag wordt alles wat vertrouwd was ineens anders.’ Zo luidt het begin van de ‘open brief aan alle gescheiden ouders’ van Villa Pinedo. Ouders in echtscheiding die wij bijstaan, wijzen we altijd op het bestaan van Villa Pinedo. Enerzijds omdat we het toejuichen wanneer hun kinderen zich aansluiten bij dit platform en daar hun stem laten horen. Anderzijds om ouders te laten beseffen dat een echtscheiding voor kinderen een enorme impact heeft. Maar wat is Villa Pinedo eigenlijk? En wat kunnen ze betekenen voor ouders en kinderen in een echtscheiding?

Waarom Villa Pinedo?

Ieder jaar gaan de ouders van 70.000 Nederlandse kinderen scheiden. In de open brief die uit naam van deze kinderen is geschreven, wordt uitgelegd wat dat voor consequenties voor een kind kan hebben. Een kind met ouders in scheiding moet vaak:

  • boodschapper zijn tussen beide ouders
  • luisteren naar de modder die zijn ouders naar elkaar smijten
  • getuige zijn van elkaar negerende ouders
  • de druk weerstaan van één of beide ouders om zijn of haar kant te kiezen

Op Villa Pinedo kunnen kinderen hun verhaal kwijt. Ze kunnen lezen over en leren van de ervaringen van andere kinderen. Ook wil Villa Pinedo aan ouders laten zien wat het voor hun kinderen betekent dat zij gaan scheiden.

Villa Pinedo voor ouders

Villa Pinedo is er primair voor kinderen, maar richt zich ook expliciet op ouders. Voor ouders kan het zeer waardevol zijn om te lezen over de ervaringen van kinderen met gescheiden ouders. Tevens kunnen ze advies vragen van kinderen en een online workshop volgen. In die workshop krijgen ze praktische tips en adviezen, kunnen ze filmpjes bekijken van kinderen die vertellen over hun situatie en kunnen ze het boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ bestellen.

De adviezen liggen misschien voor de hand, maar worden – met name door ouders in een vechtscheiding – vaak over het hoofd gezien of genegeerd. Ze variëren van ‘de kinderen de tijd geven om ze te laten wennen aan de nieuwe omstandigheden’ en ‘écht aandacht hebben voor wat de kinderen vertellen’, tot ‘de kinderen niet verplichten om partij te kiezen’. Het zijn adviezen die alle scheidende ouders zich goed in het hoofd zouden moeten prenten.

Advocaat met oog voor belangen kinderen

Gaat u scheiden, dan zult u een advocaat moeten inschakelen. Aangezien kinderen de zwakste partij zijn bij een echtscheiding en gemakkelijk kunnen worden geschaad in hun belangen, stellen de familierechtadvocaten van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort te Eindhoven de belangen van kinderen altijd voorop. Dit geldt voor gevallen waarin scheidende ouders samen een advocaat nemen, maar ook in de situaties waarin beide ouders een eigen advocaat nemen. Geheel in het belang van het kind gaan onze echtscheidingsadvocaten altijd conflictmijdend te werk.

Mediation bij echtscheiding

Wat duidelijk wordt uit de ervaringen die te lezen zijn op de website van Villa Pinedo, is dat kinderen van ruziënde ouders veel meer gebukt gaan onder een echtscheiding. Bij een vechtscheiding zitten ze als het ware tussen twee vuren en worden op die manier slachtoffer. Om conflicten te voorkomen in plaats van ze later te moeten genezen, kan een mediator (‘bemiddelaar’) worden ingeschakeld. Een echtscheidingsmediator werkt voor beide scheidende ouders én de kinderen en zal zoeken naar een oplossing waar iedereen achter staat.

Om zeker te weten dat ruzie uitblijft, is mediation vóór echtscheiding de verstandigste keuze. Aangezien geruzie over partner- of kinderalimentatie dan wel een verhuizing ook een flinke weerslag heeft op kinderen, kan mediation na echtscheiding ook nodeloze pijn bij kinderen voorkomen.

Wilt u weten wat de echtscheidingsadvocaten en echtscheidingsmediators van Van Ekelen & Poort voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.