verdelen-erfenis-mediation-voor-of-na-overlijden

Waarom mediation voor of na een overlijden?

Ongeveer één op de vijf overlijdensgevallen ontaardt in een conflict. Niet zo raar, gezien het feit dat er jaarlijks voor meer dan 12 miljard euro wordt nagelaten en de emotionele waarde van erfstukken vaak bij mensen nog veel meer gewicht in de schaal legt. Met nalatenschapsmediation, een vorm van bemiddeling, kunnen conflicten worden voorkomen én genezen. Leg je vóór iemands dood vast hoe de erfenis verdeeld gaat worden (prenalatenschapsmediation), dan hoeft er na het overlijden geen strijd gevoerd te worden. Zijn de nabestaanden al in een conflict verzeild geraakt, dan kan postnalatenschapsmediation een snelle, goedkope en effectieve oplossing bieden voor álle nabestaanden.

Waarom een nalatenschapsmediator en geen advocaat?

Traditioneel huren mensen een erfrechtadvocaat in als zij problemen hebben bij het verdelen van de nalatenschap. Heeft ieder zijn eigen advocaat, dan is dit niet alleen een stuk duurder dan gebruikmaken van een nalatenschapsmediator. Ook is er een grote kans dat emoties de zaak bemoeilijken. De advocaten staan als tegenpartijen ‘tegenover elkaar’. Daardoor ontstaat een strijdgevoel waarin eenvoudige – en daardoor vaak de beste – oplossingen niet zo snel worden geaccepteerd.

Een prettige oplossing voor alle nabestaanden

Een mediator echter:

  • wordt door alle nabestaanden gezamenlijk in de arm genomen en gaan dus voor iedereen aan de slag
  • brengt de nabestaanden op één lijn, waardoor u echt naar elkaar luistert en openstaat voor elkaars argumenten
  • komt uiteindelijk met een oplossing die voor alle nabestaanden prettig is

Heeft de bemiddelaar de ideale verdeling van de erfenis gevonden? Dan legt hij deze vast in een overeenkomst (‘vaststellingsovereenkomst’). Daarin kunt u afspreken wat u maar wilt, zolang de afspraken tenminste redelijk zijn. Binnen deze vorm van mediation kan zelfs van de wettelijke regeling (zijnde het erfrecht) worden afgeweken. Uw mediator zal u dan vertellen welke consequenties dit heeft.

Mediator: niet naar de rechter

Met erfenismediation kunt u voorkomen dat u de rechter moet vragen hoe de bezittingen moeten worden verdeeld. Een gang naar de rechter is tijdrovend en duur, al helemaal als één van de partijen niet tevreden is met de uitspraak en hoger beroep instelt. Bovendien levert een vonnis lang niet altijd een wenselijke oplossing op.

De zussen en de nagelaten sinaasappel

Erfwijzer.nl illustreert dit mooi met haar sinaasappelcasus. Twee zussen vechten over de erfenis van hun moeder, die bestaat uit één sinaasappel. Aangezien beide zussen de hele sinaasappel willen, stappen ze naar de rechter. Die oordeelt dat allebei de zussen deels gelijk hebben, snijdt de vrucht doormidden en geeft allebei de zussen de helft.

Zus A perst sap uit haar deel en gooit de schil ervan weg. Zus B gebruikt de schil van haar helft om een vruchtentaart van te maken en gooit het sap weg. Beide zussen hebben nu verloren. Immers, hadden ze naar elkaar geluisterd, dan had zus A al het sap gekregen en zus B de hele schil. Middels nalatenschapsmediation had de bemiddelaar de zussen naar elkaar kunnen laten luisteren en ze kunnen wijzen op de belangen van de ander.

Prenalatenschapsmediation: conflictpreventie

Prenalatenschapsmediation (mediation vóór overlijden) is eigenlijk conflictpreventie. U voorkomt er pijnlijke ruzies over de nalatenschap van uw dierbare mee. Is iemand overleden, dan zijn de erfgenamen vaak behoorlijk van streek. Welbeschouwd is dat een slecht moment om praktische en rationele oplossingen te vinden voor het verdelen van de nalatenschap. Daarom is het wijs om al vooraf de koppen bij elkaar te steken onder begeleiding van een mediator. De familieleden en de erflater kunnen rustig overleggen wie wat krijgt. Overlijdt de erflater uiteindelijk, dan hoeft u zich dus geen zorgen meer te maken over de verdeling van de erfenis. De afspraken zijn namelijk zwart-op-wit gesteld in een contract door de nalatenschapsmediator.

Postnalatenschapsmediation: conflictoplossing

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Echter, 7 op de 10 Nederlanders heeft niets geregeld rondom zijn erfenis. Aldus zien wij het vaak gebeuren dat de afwikkeling van een nalatenschap uitloopt op geruzie. Het is dan zaak om zo snel mogelijk te beginnen met postnalatenschapsmediation (mediation na overlijden) om de angel uit het conflict te halen. Hoe langer een twist doorettert, hoe moeizamer het namelijk voor de mediator wordt om een unaniem geaccepteerde en wenselijke oplossing te vinden.

Voor wie is mediation rondom erfenis geschikt?

Mediation is een geschikte vorm van (preventieve) conflictoplossing als álle erfgenamen bereid zijn om mee te werken. Die algehele bereidheid is een heikel punt. Maar is iedereen zover, dan vinden nalatenschapsmediators in zo goed als alle gevallen een oplossing waar iedereen tevreden mee is. Schat de mediator op voorhand in dat de situatie lastig is? Dan kan hij eerst onder vier ogen spreken met alle erfgenamen en aan ze uitleggen hoe de procedure eruitziet.

Zoekt u een nalatenschapsmediator in Eindhoven?

De nalatenschapsmediator van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort | Advocaten & Mediators te Eindhoven is mr. Emmy van Ekelen. Emmy combineert jarenlange ervaring als mediator met een grondige kennis van het erfrecht. Als erfrechtadvocaat heeft zij in 2015 de specialisatieopleiding Erfrecht afgerond. Niet alleen kan Emmy u en de andere erfgenamen snel aan een perfecte oplossing helpen dankzij haar bemiddelings- en communicatievaardigheden. Ook kan ze u precies vertellen hoe het in uw geval zit met het erfrecht.

Denkt u erover om een nalatenschapsmediator in te schakelen? Neem dan contact op met mr. Emmy van Ekelen.