alimentatie

Wanneer kan ik de partneralimentatie wijzigen?

Gaan u en uw echtgenoot scheiden? En verdient de één veel meer dan de ander? Dan is er een kans dat de meest verdienende echtgenoot partneralimentatie moet gaan betalen aan de ander. In Nederland gebeurt dit momenteel bij 16 procent van de echtscheidingen. Maar wat als het inkomen van de betalende ex-partner drastisch vermindert door ontslag? Of als de ontvangende partner ineens veel meer gaat verdienen? Dan kunt u proberen de hoogte van de partneralimentatie te wijzigen. In dit artikel leggen we uit wanneer dit mogelijk is en hoe het werkt.

Wanneer partneralimentatie wijzigen?

Om de hoogte van de partneralimentatie te veranderen, moet er volgens de wet sprake zijn van een ‘wijziging van omstandigheden’. Meestal gaat het om een verandering van de financiële situatie van één van de twee ex-echtgenoten. De hoogte van de partneralimentatie wordt namelijk berekend op basis van financiële draagkracht van de partners. Als die draagkracht verandert, kan dat een reden zijn om de hoogte van de alimentatie te verhogen of verlagen. Een greep uit de mogelijke omstandigheden:

  • een nieuwe baan met een hoger of lager salaris
  • ontslag of werkloosheid
  • hogere woon- of reiskosten door een (noodzakelijke) verhuizing
  • samenwonen of hertrouwen

Maar ook zaken als wangedrag van één van de ex-partners kunnen een aanleiding zijn. Een voorbeeld uit een recente uitspraak. Een man ergerde zich eraan dat hij iedere maand partneralimentatie betaalde, terwijl zijn ex-vrouw er in zijn ogen niets aan deed om zelf inkomsten te genereren. Toen de vrouw voor de rechter niet kon bewijzen dat zij zich wel degelijk inspande voor het vinden van werk, kreeg de man gelijk. Hij hoefde geen partneralimentatie meer te betalen.

Wat kan er veranderen aan de partneralimentatie?

Bent u het niet meer eens met de partneralimentatie die u ontvangt of betaalt? Dan kunt u proberen om het bedrag te verhogen, te verlagen of op nihil te stellen. Op nihil stellen betekent dat er geen partneralimentatie meer betaald hoeft te worden. Dit kan tijdelijk of permanent. Bij een tijdelijke nihilstelling wordt de partneralimentatie voor bijvoorbeeld drie jaar opgeschort. Als de (voorheen) betalende partner na die drie jaar weer genoeg inkomen heeft, moet hij of zij misschien opnieuw partneralimentatie gaan betalen. De maximale duur van partneralimentatie is twaalf jaar. Was het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er geen kinderen in het spel? Dan is de termijn van partneralimentatie maximaal de duur van het huwelijk. Bij een permanente nihilstelling wordt de termijn van de partneralimentatie dus verkort. quote wijzigen partneralimentatie

Partneralimentatie wijzigen: hoe gaat dat?

Als u de hoogte of de duur van de partneralimentatie wilt wijzigen, dient u daarvoor een verzoek in bij de rechter. Waarschijnlijk heeft u daar de hulp van een juridisch adviseur bij nodig. Stelt u zich voor: door een nieuwe baan en een verhuizing is uw financiële draagkracht minder geworden. Daarom dient u een verzoek in voor verlaging van de partneralimentatie. De rechter kijkt of u iets te verwijten valt bij de wijziging van de omstandigheden. Had u bijvoorbeeld echt geen andere optie dan die slechter betalende baan aan te nemen? Moest u wel verhuizen? Als blijkt dat u zelf de daling van draagkracht had kunnen voorkomen, is de kans klein dat de rechter meegaat in uw verzoek. Hebben u en uw ex-partner de afspraken over de hoogte van de partneralimentatie onderling gemaakt en vastgelegd in een echtscheidingsconvenant? Dan heeft u daar mogelijk een ‘beding van niet-wijziging’ in opgenomen. Oftewel: een afspraak dat de partneralimentatie niet gewijzigd kan worden. Zelfs als u zo’n bepaling heeft, kunt u alsnog nog naar de rechter stappen.

Wat zegt het wetsvoorstel herziening partneralimentatie erover?

In 2015 dienden Kamerleden een wetsvoorstel in om de partneralimentatie flink op de schop te nemen. De Kamerleden vinden de huidige regels niet meer van deze tijd en willen dat de partneralimentatie eerlijker, eenvoudiger en korter wordt. In maart jl. is er nog een voorstel tot wijziging ingediend voor de nieuwe wet. Volgens het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, zal de maximale duur voor partneralimentatie teruggaan naar vijf jaar, waarop in bepaalde situaties een uitzondering geldt. Ook zou de berekenmethode een stuk eenvoudiger worden. Zodra deze wet is aangenomen, zullen wij daar natuurlijk op deze plaats over berichten.

 

Komt u uit (de regio) Eindhoven en wilt u de partneralimentatie laten wijzigen? Mr. Mirte Poort-van der Meeren is de alimentatiespecialist van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden door te spreken.