geld alimentatie

Wat betekent ontslag voor de alimentatie?

Bent u gescheiden, betaalt u alimentatie en wordt u ontslagen? Dan vraagt u zich misschien af wat dit betekent voor de alimentatie. Vaak zorgt ontslag voor een daling van het inkomen. Zo’n verandering van uw financiële situatie kan invloed hebben op de hoogte van het alimentatiebedrag. Dit is echter afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld of u een ontslagvergoeding ontvangt. In dit artikel schetsen we de verschillende scenario’s. Het is uiteindelijk aan de rechter om te beslissen wat ontslag in uw situatie betekent voor de alimentatie.

Na uw ontslag zit u in de WW

De hoogte van de alimentatie wordt bepaald op basis van uw draagkracht. Als uw inkomen door uw ontslag daalt omdat u in de Werkloosheidswet (WW) belandt, dan wordt uw draagkracht waarschijnlijk lager. U kunt dan bij de rechter vragen om het alimentatiebedrag te verminderen. Dit heeft alleen zin als u ontslagen bent zonder dat u iets te verwijten valt, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Wanneer blijkt dat u ontslagen bent door uw eigen toedoen, dan zal de rechter niet zomaar meegaan in uw verzoek om een lager alimentatiebedrag.

U vindt een nieuwe baan die minder betaalt

Heeft u al wel een nieuwe baan gevonden, maar gaat u er in inkomen alsnog op achteruit? Bijvoorbeeld omdat de functie parttime is of slechter betaalt dan uw oude baan? Dan zult u bij de rechter aannemelijk moeten maken waarom u deze keuze heeft gemaakt. Rechters vinden het doorgaans namelijk vooral belangrijk dat ex-partners er alles aan doen om aan hun alimentatieplicht te voldoen. Kunt u geen goede reden aandragen? Dan is er een kans dat de rechter uw verzoek afwijst. Bij zijn afweging houdt de rechter rekening met uw verdiencapaciteit. Hij kijkt hoe groot de kans is dat u weer een baan zult vinden op uw oude inkomensniveau. Hierbij let de rechter onder andere op uw leeftijd, opleidingsniveau en de situatie op de arbeidsmarkt.

U bent ontslagen en krijgt een ontslagvergoeding quote ontslag en alimentatie

Vaak krijgen mensen bij hun ontslag een ontslagvergoeding of gouden handdruk. Dit geld is meestal bedoeld om het toekomstige verlies aan inkomen (gedeeltelijk) op te vangen. De vergoeding wordt dan bijvoorbeeld gebruikt om de WW-uitkering aan te vullen tot het oude inkomensniveau. Zorgt de ontslagvergoeding ervoor dat uw inkomen niet daalt (en uw draagkracht dus gelijk blijft)? Dan kan de rechter bepalen dat u geen recht heeft op een lager alimentatiebedrag. Als de ontslagvergoeding op is voordat u een nieuwe baan heeft gevonden – en uw inkomen er dus wel degelijk op achteruit gaat – dan is er wel een kans dat de rechter het alimentatiebedrag verlaagt. Krijgt u een ontslagvergoeding en heeft u al snel een nieuwe baan gevonden met hetzelfde of zelfs een hoger inkomen? Dan zou de rechter ervoor kunnen kiezen om het alimentatiebedrag juist te verhogen.

Uw ontslagvergoeding zit in een stamrecht BV

Een gouden handdruk kan op verschillende manieren worden uitgekeerd. Bijvoorbeeld in één keer contant. Maar sommige mensen kiezen ervoor om het geld in een zogenoemde stamrecht BV te stoppen. Ze gaan voor deze optie omdat het fiscaal voordelig voor hen is. Stopt u uw gouden handdruk in een stamrecht BV, dan krijgt u periodiek een bedrag uitgekeerd. Of de uitkering vindt pas jaren later plaats, als (aanvulling op het) pensioen. Maar als u alimentatie betaalt, dan kan de keuze voor een stamrecht BV tot ingewikkelde situaties leiden. Al jarenlang worden er over deze kwestie rechtszaken gevoerd, tot de Hoge Raad aan toe. In veel gevallen hebben rechters en raadsheren geoordeeld dat ex-partners het geld in de stamrecht BV alsnog moeten aanwenden voor de alimentatie. Voordat u beslist hoe u de gouden handdruk wilt ontvangen, is het dus verstandig om juridisch advies in te winnen over de mogelijke gevolgen voor de alimentatie.

Moet de ontslagvergoeding altijd worden gebruikt voor alimentatie?

Toch is het niet altijd zo dat een ex-partner zijn hele ontslagvergoeding moet aanwenden voor de alimentatie. In 1996 oordeelde de Hoge Raad dat een deel van de ontslagvergoeding in een stamrecht BV soms aangemerkt mag worden als noodzakelijke pensioenvoorziening. Bijvoorbeeld als iemand er qua inkomen hard op achteruit gaat, er geen kans is op herstel en er daardoor een pensioengat dreigt te ontstaan. Dit is dus wel afhankelijk van de leeftijd van de ontslagen persoon en het al opgebouwde pensioen. Een rechter kan ook beslissen dat niet de hele gouden handdruk gebruikt hoeft te worden voor de alimentatie. Maar dan moet u wel aantoonbaar maken dat u een deel van de vergoeding inzet om schulden af te lossen, zodat u in de toekomst minder uitgaven hebt. Denk daarbij aan het aflossen van de hypotheek, zodat woonlasten dalen.

Conclusie

Wat ontslag betekent voor de alimentatie is afhankelijk van veel factoren. In de regel kan een lager inkomen na ontslag voor de rechter reden zijn om het door u te betalen alimentatiebedrag te verlagen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u buiten uw toedoen bent ontslagen en dat u er alles aan doet om alsnog aan uw alimentatieplicht te voldoen. Als u een ontslagvergoeding of gouden handdruk ontvangt na uw scheiding, telt die in veel gevallen mee bij uw draagkracht. De rechter zal dan niet snel geneigd zijn om het alimentatiebedrag meteen te verlagen. Als u uw gouden handdruk onderbrengt in een stamrecht BV is het verstandig daar eerst juridisch advies over in te winnen. Hiermee voorkomt u eventuele problemen rondom het betalen van de alimentatie.

 

Verwacht u een verlaging van uw inkomen? Onderneem dan snel actie door advies in te winnen over de verlaging van uw alimentatie. Kan of wil uw ex-partner niet instemmen met verlaging van de alimentatie, dan is een procedure nodig. Zo’n procedure duurt zeker 6 tot 9 maanden. Wacht dus niet te lang en neem contact op met de alimentatiespecialist van Van Ekelen & Poort | advocaten en mediators te Eindhoven, advocaat mr. Mirte Poort-van der Meeren.