Zes misverstanden over scheiden

Hoewel in Nederland één op de drie huwelijken in een scheiding eindigt, bestaan er toch nog veel misverstanden over. Want hoe zit het nou eigenlijk met de hoogte van de kinderalimentatie? En hebben vaders echt minder rechten dan moeders? We zetten de belangrijkste misverstanden over scheiden op een rij én leggen uit hoe het wel zit.

 

Misverstand over scheiden 1: u heeft voor de hele scheiding een advocaat nodig

Helemaal zonder advocaat scheiden kan niet in Nederland. U heeft altijd een advocaat nodig voor het indienen van het scheidingsverzoek bij de rechter. Toch hoeft u niet vanaf het begin een advocaat bij uw scheiding te betrekken. Steeds meer mensen stellen afspraken op met hulp van een mediator. Een mediator bemiddelt tussen u en uw ex en zoekt naar oplossingen die voor beide partijen goed werken. Zo voorkomt u een langslepende (v)echtscheiding. Pas als u het verzoek tot echtscheiding gaat indienen bij de rechtbank, schakelt u een advocaat in.

Mr. Emmy van Ekelen is mediator en advocaat. Voor haar cliënten verzorgt zij het hele traject, van mediation tot echtscheidingsverzoek.

Misverstand 2: kinderalimentatie loopt door tot uw kind meerderjarig is

Kinderen van boven de 18 hebben geen recht op kinderalimentatie, toch? Het is een hardnekkig misverstand. Als het om kinderalimentatie gaat, zijn kinderen tussen de 18 en 21 jaar ‘jongmeerderjarig’. Ouders zijn dan nog steeds onderhoudsplichtig en het bedrag van de kinderalimentatie blijft in principe gelijk, tenzij er wijzigingen van omstandigheden zijn waardoor het bedrag aangepast moet worden. Het kind mag nu wel zelf zijn of haar kinderalimentatie ontvangen. De hoofdregel is dat als het kind 21 wordt, de verplichting om kinderalimentatie te betalen vervalt.

Misverstand 3: het recht op partneralimentatie blijft een leven lang

Kunt u niet in uw eigen onderhoud voorzien na een scheiding? Dan heeft u mogelijk recht op partneralimentatie. Sommige mensen denken dat ze dat recht een leven lang behouden, maar dat is niet zo. Sterker nog: de duur van de partneralimentatie zal, in de meeste gevallen, vanaf 1 januari 2020 ingekort worden van maximaal 12 naar hoogstens 5 jaar. Let wel, dit geldt voor echtscheidingen van ná 1 januari 2020. Bij echtscheidingen van voor die tijd, geldt nog de oude termijn van twaalf jaar. In dit blog leest u meer over de versobering van de partneralimentatie.

Misverstand 4: de hoogte van de alimentatie blijft altijd hetzelfde

Is de hoogte van de partner- of kinderalimentatie eenmaal vastgesteld, dan staat dat bedrag niet voor altijd vast. Een verandering van uw financiële situatie, bijvoorbeeld door een ontslag of een nieuwe baan met een veel hoger salaris, kan een reden zijn om de alimentatie te verhogen of verlagen. Wil u de hoogte (of de duur) van de alimentatie wijzigen, dan dient u via uw advocaat daarvoor een verzoek in bij de rechter. Meer redenen voor het wijzigen van de hoogte van de alimentatie vindt u hier.

Misverstand 5: na een scheiding bent u geen fiscaal partners meer

Alleen het indienen van een scheidingsverzoek is niet genoeg om ook het fiscaal partnerschap met uw ex te beëindigen. Pas als u niet meer ingeschreven staat op hetzelfde adres, bent u ook voor de fiscus van elkaar gescheiden. Vanaf dat moment kunt u op basis van uw eigen inkomen (en dus niet meer uw gezamenlijke inkomen) toeslagen aanvragen.

Misverstand 6: vaders hebben minder rechten dan moeders

In de beeldvorming rondom echtscheidingen lijkt het vaak of vaders per definitie slechter af zijn na een scheiding dan moeders. Ze zouden veel alimentatie moeten betalen en hun kinderen nauwelijks mogen zien. Deze ongelijkheid in rechten is niet terug te zien in de wetten en regels in Nederland. Vaders en moeders hebben gelijke rechten. In de praktijk zorgen moeders vaak meer voor de kinderen. En dat is terug te zien in de afwikkeling van echtscheidingen.

 

Gaat u scheiden en zoekt u goede begeleiding van een advocaat of mediator? Neem gerust vrijblijvend contact met op met de echtscheidingsadvocaten en –mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven.