Zo voorkomt u financiële problemen na een scheiding

Bij een echtscheiding staat het leven van u, uw ex en eventuele kinderen helemaal op zijn kop. Alles is anders. Dat geldt waarschijnlijk ook voor uw financiële situatie. Vooral vrouwen zijn na een scheiding financieel vaak slechter af, maar ook veel mannen gaan er op achteruit. Hoe voorkomt u grote financiële problemen na een scheiding? We vertellen u er in dit artikel alles over.

 

Vrouwen dalen in koopkracht, mannen krijgen schulden

In 2017 bracht het CBS de financiële gevolgen van echtscheidingen in kaart. Uit hun onderzoek bleek dat vrouwen na een scheiding gemiddeld 25 procent aan koopkracht verliezen. Bij mannen daalt de koopkracht met gemiddeld 0,2 procent. Dit grote verschil komt vooral doordat de kinderen na de scheiding vaak bij de – meestal in deeltijd werkende – moeder gaan wonen.

Vrouwen die tijdens het huwelijk niet economisch zelfstandig waren, belanden zelfs regelmatig onder de armoedegrens. Het vermogen van mensen die scheiden neemt gemiddeld twee derde af. Mannen zitten na een scheiding vaker met schulden omdat zij de hypotheekschuld van de koopwoning op zich nemen.

Spijt van financiële afspraken

Een belangrijk onderdeel van een echtscheiding zijn de afspraken over de financiën. Moet er kinder- of partneralimentatie betaald worden? Zo ja, door wie en hoeveel? Hoe worden de woonlasten verdeeld? En hoe zit het met pensioen? Ingewikkelde zaken die een grote impact hebben op het leven na de scheiding.

Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat 56 procent van de gescheiden echtelieden spijt heeft van gemaakte financiële afspraken. Ze geven aan dat ze het liever anders hadden aangepakt, met bijvoorbeeld betere begeleiding en meer informatie over de gevolgen. U kunt tijdens uw huwelijk al veel doen om ervoor te zorgen dat u bij een eventuele scheiding goed beslagen ten ijs komt. Een aantal tips:

#1 Houd samen kijk op de financiën

In veel huwelijken is één van de twee partners verantwoordelijk voor de financiën. Toch is het belangrijk dat de ander ook weet wat er binnenkomt, wat eruit gaat en hoe groot het vermogen is. Maak samen een overzicht van het hele vermogen en vergeet daarbij het pensioen niet. Dan kan de partner met alle financiële kennis bijvoorbeeld geen spaarpotje verzwijgen bij de scheiding.

#2 Voer een goede administratie

Sinds 1 januari 2018 trouwt iedereen automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van uzelf waren, blijven dat na een scheiding. Dit geldt ook voor erfenissen en schenkingen van voor of tijdens het huwelijk. Het is belangrijk dit allemaal goed bij te houden. Anders kan er bij een scheiding onduidelijkheid ontstaan over welke schulden en bezittingen van wie zijn. Voor huwelijken van vóór 1 januari 2018 met huwelijkse voorwaarden geldt tevens: bekijk minimaal één keer per jaar of de afspraken nog helemaal kloppen met uw situatie op dat moment.

#3 Financieel advies inwinnen bij scheiding

Ligt u in een scheiding? Dan is het verstandig om de financiële afspraken te maken met hulp van een mediator, advocaat of financieel expert. Samen kunt u een gedegen financieel plan opstellen voor de periode na de scheiding. Uit onderzoek blijkt dat ex-partners die bij hun scheiding onder begeleiding financiële afspraken maken, beter af zijn dan exen die hun scheiding via de rechter laten regelen.

#4 Check de Financiële Vooruitblik bij Scheiden van Aegon

Aegon ontwikkelde met advies van scheidingsprofessionals vFAS, RFEA en het Nibud de Financiële Vooruitblik bij Scheiden. Met hulp van een app verzamelt Aegon razendsnel al uw financiële informatie. Vervolgens bespreekt u de gevolgen op korte en lange termijn met een financieel adviseur. 24 uur daarna ontvangt u een financieel rapport met alle gegevens, overzichtelijk verwerkt in tabellen en grafieken. U kunt kiezen voor een overzicht samen met uw ex of voor u alleen. Dit helpt u bij het maken van goede financiële afspraken.

#5 Nieuwe relatie? Praat over geld

Knoopt u na uw scheiding een nieuwe relatie aan? Dit is meestal goed nieuws voor uw koopkracht, becijferde het CBS. U kunt kosten weer delen en heeft opnieuw een gezamenlijk inkomen. Het biedt ook nieuwe kansen om financiële problemen bij een volgende break-up te voorkomen. Praat met uw nieuwe partner dan ook snel over geld en maak er heldere afspraken over.

#6 Deel financiële problemen niet met de kinderen

Soms zijn financiële problemen na een scheiding ondanks alles niet te voorkomen. Er ontstaat dan vaak een groot verschil in inkomen tussen exen, waarbij vrouwen dus vaak aan het kortste eind trekken. Doet die situatie zich bij u ook voor en heeft u kinderen? Probeer hen er dan niet mee te belasten. Zij hebben niet gekozen voor een echtscheiding en de gevolgen ervan. Probeer gekrakeel over geld tussen u en uw ex te houden.

 

De echtscheidingsadvocaten en -mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven hebben oog voor de financiële afspraken bij uw echtscheiding, zowel op de lange als de korte termijn. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.