Afwikkeling erfenis

Afwikkeling erfenis en nalatenschapsmediation

Een dierbare is overleden. Middenin een snelkookpan van emoties moeten u en andere betrokkenen nadenken over de erfenis. In de praktijk zien wij vaak dat de erflater, oftewel de persoon die is overleden, geen testament heeft gemaakt. Wat moet er dan gebeuren met de nalatenschap? Zo’n situatie leidt gemakkelijk tot conflicten tussen de erfgenamen. Het zijn botsingen die vaak blijvend hun sporen nalaten. De advocaten van Van Ekelen & Poort | advocaten & mediators helpen u graag om op juridisch en emotioneel vlak tot de beste oplossing te komen voor alle partijen. En zo dus kleerscheuren te voorkomen.

Afwikkeling-nalatenschap-3

Testament en verdelen nalatenschap: de basis

Wanneer een erflater overlijdt, moet zijn nalatenschap worden verdeeld. De erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die achterblijven na het overlijden. Het eerste uitgangspunt bij de verdeling is iemands testament (ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd). In een testament kan iemand vastleggen wie de erfgenamen zijn en wat zij krijgen uit de nalatenschap. Is er geen testament? Dan wordt bij het verdelen van de nalatenschap gekeken naar de regels van het wettelijk erfrecht.

Afwikkeling nalatenschap of erfenis

Wat nu als een dierbare van u is overleden en hij of zij geen testament heeft achtergelaten? U en de andere erfgenamen moeten dan zélf de erfenis onderling verdelen. Het levert een precaire situatie op, die gemakkelijk leidt tot conflicten. Krijgt zus A, die moeder in haar laatste jaren heeft verzorgd, een groter deel? Naar wie gaat vaders lievelingsschilderijtje? Wat doen we met het ouderlijk huis? Bij dit soort vragen speelt niet alleen het geldelijke aspect een rol. Maar ook – en vaak veel meer – het emotionele aspect. U wilt dus een advocaat die hier ook oog voor heeft.

Een advocaat inschakelen

Het is raadzaam om u te laten bijstaan door een erfrechtadvocaat van Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Ze kunnen u helpen om het verdelen van de erfenis onderling op te lossen. Komt u er onderling niet uit? Dan kan de advocaat u bijstaan in de gang naar de rechter. Lukt het niet de erfenis onderling te verdelen, dan kan de rechter worden gevraagd op welke manier de bezittingen verdeeld moeten worden.

Nalatenschapsmediation: goed voor álle partijen

Mediation leent zich bij uitstek voor conflicten die ontstaan naar aanleiding van het verdelen van een erfenis. Bij nalatenschapsmediation gaat u samen met de andere betrokken erfgenamen en onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar het conflict oplossen. Het uitgangspunt hierbij is een oplossing die voor álle partijen gewenst is. Belangrijk hierbij zijn de waarborgen van vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de mediator volstrekt neutraal handelt en niet (zomaar) aan andere partijen vertelt wat u zelf heeft gezegd. De mediators van Van Ekelen & Poort boeken bij het verdelen van de erfenis verrassend vaak resultaten waar alle partijen zeer content mee zijn.