Afwikkeling erfenis en nalatenschapsmediation

Bij een overlijden moeten u en de andere nabestaanden, in een snelkookpan van emoties, nadenken over de erfenis. Vaak zien we dat de overledene geen testament heeft gemaakt. Wat moet er dan gebeuren met de nalatenschap? Zo’n situatie leidt gemakkelijk tot (al dan niet blijvende) conflicten tussen de erfgenamen. De advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven helpen u om tot de beste juridische en emotionele oplossing te komen voor álle partijen. Neem vrijblijvend contact op.

Testament en verdelen nalatenschap

Wanneer een erflater overlijdt, moet zijn nalatenschap worden verdeeld. De erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die achterblijven na het overlijden. Het eerste uitgangspunt bij de verdeling is iemands testament (ook wel uiterste wilsbeschikking genoemd). In een testament kan iemand vastleggen wie de erfgenamen zijn en wat zij krijgen uit de nalatenschap. Is er geen testament? Dan wordt bij het verdelen van de nalatenschap gekeken naar de regels van het wettelijk erfrecht.

Afwikkeling nalatenschap of erfenis

Wat nu als een dierbare van u is overleden en hij of zij geen testament heeft achtergelaten? U en de andere erfgenamen moeten dan zélf de erfenis onderling verdelen. Het levert een precaire situatie op, die gemakkelijk leidt tot conflicten. Krijgt zus A, die moeder in haar laatste jaren heeft verzorgd, een groter deel? Naar wie gaat vaders lievelingsschilderijtje? Wat doen we met het ouderlijk huis? Bij dit soort vragen speelt niet alleen het geldelijke aspect een rol. Maar ook – en vaak veel meer – het emotionele aspect. U wilt dus een advocaat die hier ook oog voor heeft.

Een advocaat inschakelen

Een erfrechtadvocaat of nalatenschapsmediator van Van Ekelen & Poort in Eindhoven kan u helpen om het verdelen van de erfenis onderling op te lossen. Komt u er onderling niet uit? Dan kan de advocaat u bijstaan in de gang naar de rechter, zodat die een oordeel over de kwestie kan vellen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Nalatenschapsmediation: goed voor álle partijen

Mediation leent zich bij uitstek voor conflicten rondom het verdelen van een erfenis. Bij nalatenschapsmediation lost u samen met de andere betrokken erfgenamen en onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar het conflict op. Het uitgangspunt hierbij is een oplossing die voor álle partijen gewenst is. De mediator zorgt voor vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de mediator volstrekt neutraal handelt en niet (zomaar) aan andere partijen vertelt wat u zelf heeft gezegd. Onze mediators boeken bij het verdelen van de erfenis verrassend vaak resultaten waar alle partijen zeer content mee zijn.