Gezag en omgang

Problemen binnen de kindersituatie van uw gezin drukken een grote stempel op uw leven, maar nog veel meer op dat van uw kinderen. Er kunnen kwesties spelen op het gebied van gezag en omgang.

Bij gezag kan er bijvoorbeeld sprake zijn van:

  • U probeert als biologische vader gezag te krijgen
  • U dreigt het gezag te verliezen, bijvoorbeeld omdat u onder curatele staat
  • U wilt het gezag alleen uitoefenen
  • U wilt als minderjarige moeder een meerderjarigheidsverklaring aanvragen

Bij omgang kunt u onder andere zitten met:

  • Het opstellen van een omgangsregeling
  • Een verhuizing van u of uw ex na de echtscheiding
  • Voogdijkwesties rondom het overlijden van ouders
  • Het aanstellen van een voorlopige voogd
Gezag-1