Gezag

Rondom gezag kan er van alles spelen. Zo kan een biologische vader die niet getrouwd is met – of de geregistreerde partner is van – de moeder verzoeken om gezag te krijgen. Een ouder die onder curatele staat kan het gezag verliezen. Wat ook voorkomt: één van de ouders wil het gezag alléén uitoefenen. Voor de meeste situaties rondom verandering in het gezag heeft u een advocaat nodig. De advocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u met raad en daad terzijde. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Gezag buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een ouder die het gezag heeft, heeft het recht en de plicht om zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Beide ouders hebben automatisch gezag als een kind wordt geboren binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat kinderen buiten deze verbanden worden geboren. Wettelijk is het zo geregeld dat alleen de moeder dan het ouderlijk gezag heeft. De andere ouder kan, samen met de moeder, de rechtbank verzoeken om gezag te krijgen over het kind. Onze ervaren familierechtadvocaten kunnen zo’n verzoek voor u indienen. Na een echtscheiding behoudt u in principe het gezag over het kind. 

Curatele, stoornis en meerderjarigheidsverklaring

Als een ouder minderjarig is, onder curatele staat of lijdt aan een stoornis waardoor de ouder niet in staat is om het gezag uit te oefenen, dan kan hij of zij geen gezag hebben. Daarop geldt een uitzondering. Een minderjarige moeder van 16 of 17 kan namelijk een meerderjarigheidsverklaring aanvragen bij de rechtbank. De advocaten van Van Ekelen & Poort helpen u graag om zo’n meerderjarigheidsverklaring aan te vragen bij de rechtbank. Neem contact op voor meer informatie.

Vaderlijk gezag, eenhoofdig gezag en ontheffing uit het gezag

Het kan voorkomen dat de (biologische) vader het gezag mede wil uitoefenen, maar dat de moeder weigert hiervoor toestemming te geven. De vader kan de rechtbank dan vragen om hem – samen met de moeder – het gezag over het kind te geven. Een ouder kan de rechtbank ook verzoeken om alléén het gezag te krijgen (‘eenhoofdig gezag’). Dat kan bijvoorbeeld in een echtscheidingsprocedure of als de ene ouder vindt dat de andere ouder geen gezag zou moeten hebben. Voor het aanvragen van eenhoofdig gezag heeft u altijd een advocaat nodig. Van Ekelen & Poort heeft veel ervaring met dit soort zaken.

Gezag: nut en noodzaak inhuren van advocaat

In veel van bovenstaande situaties is het vereist om een advocaat in de arm te nemen. Zoekt u een advocaat in de regio Eindhoven? Dan zijn de familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort hiervoor de juiste partner. Door onze expertise, kennis en ervaring maakt u bij ons de grootste kans op het gewenste juridische resultaat. Daarnaast begrijpen wij wat voor moeilijke tijden u doormaakt en hebben we ook veel aandacht voor de menselijke kant van het verhaal. In dit soort zaken staat voor ons altijd het belang van het kind voorop.