Omgang

Gaat u uit elkaar en heeft u kinderen? Dan blijven uw kinderen het recht houden om met u (en de andere ouder) om te gaan. U moet de afspraken vastleggen in de omgangsregeling, die wordt opgenomen in het ouderschapsplan. Een goede omgangsregeling is van belang voor uw kinderen én voor u. Komt u niet op één lijn met uw ex voor de omgang met de kinderen? Schakel dan de hulp in van de ervaren familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Neem vrijblijvend contact op.

Verhuizen na scheiding

Na een echtscheiding wilt u doorgaan met uw eigen leven. Veel mensen besluiten om te verhuizen naar een andere woonplaats of zelfs het buitenland. Hebben zowel u als uw ex ouderlijk gezag over een minderjarig kind? Dan mag u niet zomaar met de kinderen naar een andere plaats verhuizen na uw scheiding. Hierover moet u overleggen met uw ex-partner en hij of zij zal er uiteindelijk ook mee moeten instemmen. Krijgt u deze toestemming niet, dan begeleiden onze advocaten u graag bij de gang naar de rechter om vervangende toestemming voor verhuizing na scheiding aan te vragen. De rechtbank kijkt niet alleen naar het belang van het kind, maar ook naar de noodzaak om te verhuizen.

Voogdij

Bij kwesties rondom voogdij is het altijd verstandig om een advocaat in te schakelen. Immers, het gaat om de verzorging – en dus de toekomst – van een kind. U wordt voogd als u gezag gaat uitoefenen over een minderjarig kind waarvan u niet de juridische ouder bent. De voogdij begint wanneer de ouders die het ouderlijk gezag hebben over een kind overlijden. Voogdij is vast te leggen in een testament. Hebben de ouders geen testament opgesteld, dan kunnen zij de voogdijwens vastleggen in het Centraal Gezagsregister. Het is mogelijk om één of twee voogden aan te wijzen.

Geen voogd aangewezen

Als beide ouders komen te overlijden en zij geen voogd hebben aangewezen, dan is het aan de rechtbank om een voogd aan te wijzen. Vaak is dit een familielid, maar soms is het een gecertificeerde instelling (waarna het kind in een pleeggezin of tehuis komt). Maakt u zich weleens zorgen over wat er met uw kinderen gaat gebeuren als u komt te overlijden? Wij spreken graag met u door wat de mogelijkheden zijn rondom het regelen van de voogdij.

Voorlopige voogd

De rechtsvorm van voogdij wordt ook toegepast wanneer de ouders niet in staat zijn om het kind te verzorgen en op te voeden en snel ingrijpen noodzakelijk is. De rechter benoemt dan een gecertificeerde instelling als voorlopige voogd, bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep. Aangezien voogdijprocedures ingewikkeld zijn en emotioneel hoog kunnen oplopen, staan de familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort u graag met raad en daad terzijde.