Naamrecht

Voornaam wijzigen

Uw voornaam heeft u niet zelf gekozen, toch draagt u hem de rest van uw leven met u mee. Het is mogelijk om uw voornaam te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als u een geslachtsverandering heeft ondergaan, u heeft gebroken met uw familie en uw huidige naam naar deze familie verwijst of wanneer u uw huidige voornaam niet mooi vindt. Wilt u een voornaamswijziging, dan moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet u voldoende (zwaarwegende en persoonlijke) belangen hebben bij de naamswijziging. Let op: dit zult u goed moeten onderbouwen bij de rechtbank! Als u uw voornaam wilt wijzigen, heeft u daarvoor een advocaat nodig. De advocaten van advocatenkantoor Van Ekelen & Poort die gespecialiseerd zijn in het personenrecht, ondersteunen u graag in deze procedure.

naamrecht1

Achternaam wijzigen

In bijzondere gevallen is het mogelijk om uw achternaam te wijzigen. Een achternaamswijziging is bijvoorbeeld mogelijk als het gaat om een bespottelijke achternaam, een verkeerd gespelde naam of wanneer u wenst om de achternaam van uw moeder toe te voegen als deze naam met uitsterven wordt bedreigd. Overweegt u een wijziging van uw achternaam? Voor het wijzigen van uw achternaam heeft u in principe geen advocaat nodig. De aanvraag kunt u in gang zetten via de website van Justis.