Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Binnen het jeugdrecht zijn ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zeer ingrijpende maatregelen voor uw gezin. Zit u in een situatie van (dreigende) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing? De ervaren familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven werken met u toe naar een oplossing die goed is voor zowel u als uw kinderen. Neem vrijblijvend contact op.

Ondertoezichtstelling

In niet alle gezinnen gaat het helaas even goed. Stel nu dat het binnen een gezin zó slecht gaat dat de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd en de ouders geen hulp (meer) willen aanvaarden. In dat geval kan de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling aanvragen bij de rechter. Een ondertoezichtgesteld gezin krijgt een gezinsvoogd, die een deel van de jeugdzorg op zich neemt en zowel het kind als de ouders helpt om de problemen rondom de opvoeding op te lossen. Zo’n ondertoezichtstelling wordt door de rechter voor een bepaalde periode opgelegd. Ziet de gezinsvoogd dat de opvoedingsproblemen na die periode nog niet genoeg zijn opgelost, dan kan de voogd opnieuw een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen bij de rechter. Wordt uw kind onder toezicht gesteld, dan wordt u overigens niet uit het gezag ontheven.

Komt u als ouder in een (mogelijke) situatie van ondertoezichtstelling terecht? Dan zult u zich enorm boos en machteloos voelen. Vaak verdient het dan ook aanbeveling om voor het verweer een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Neem vrijblijvend contact op met onze ervaren familierechtadvocaten voor meer informatie.

Uithuisplaatsing

Soms is een ondertoezichtstelling niet genoeg. Wordt de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van een kind zodanig bedreigd dat er serieuzere maatregelen nodig zijn dan een ondertoezichtstelling? Dan kan de gecertificeerde instelling waar een kind onder toezicht is gesteld (zoals Jeugdbescherming Brabant, Jeugd Veilig Verder of William Schrikker Jeugdbescherming) een verzoek tot uithuisplaatsing doen. Spreekt de jeugdrechter uit dat een kind uit huis wordt geplaatst? Dan moet het kind dag en nacht ergens anders gaan wonen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, gezinshuis of instelling. Uithuisplaatsing kan zowel gedwongen als vrijwillig plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat uithuisplaatsing de meest ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel is. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Daarom kan het niet zomaar plaatsvinden. Het moet bijvoorbeeld strikt noodzakelijk zijn en er mogen geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn. Neem contact met ons op als u een ervaren advocaat zoekt om u te begeleiden

Wel of geen advocaat nemen?

Dreigt er voor uw kind(eren) een uithuisplaatsing en overweegt u een advocaat in te schakelen? Het is mogelijk om verweer te voeren. Hoewel u niet verplicht bent om een advocaat te nemen, zien de jeugdrechtadvocaten van Van Ekelen & Poort dat de meeste ouders dit wel doen. Dat is ook logisch, aangezien de belangen immens zijn. Gaat u in hoger beroep tegen een beslissing van de jeugdrechter, dan moet u wel verplicht een advocaat inschakelen.