Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling

In niet alle gezinnen gaat het helaas even goed. Stel nu dat het binnen een gezin zó slecht gaat dat de ontwikkeling van het kind wordt bedreigd en de ouders geen hulp (meer) willen aanvaarden? De Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Stichting kunnen dan een ondertoezichtstelling aanvragen bij de rechter. Een ondertoezichtgesteld gezin krijgt een gezinsvoogd, die een deel van de jeugdzorg op zich neemt en zowel het kind als de ouders helpt om de problemen rondom de opvoeding op te lossen. Zo’n ondertoezichtstelling wordt door de rechter voor een bepaalde periode opgelegd. Ziet de gezinsvoogd dat de opvoedingsproblemen na die periode nog niet genoeg zijn opgelost, dan kan de voogd opnieuw een verzoek tot ondertoezichtstelling indienen bij de rechter. Wordt uw kind onder toezicht gesteld, dan wordt u overigens niet uit het gezag ontheven.

boy-928655_640

Komt u als ouder in een (mogelijke) situatie van ondertoezichtstelling terecht, dan zult u zich enorm boos en machteloos voelen. Vaak verdient het dan ook aanbeveling om voor het verweer een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat in te schakelen.

Uithuisplaatsing

Soms is een ondertoezichtstelling niet genoeg. Wordt de geestelijke dan wel de lichamelijke ontwikkeling van een kind zodanig wordt bedreigd dat er serieuzere maatregelen nodig zijn dan een ondertoezichtstelling? Dan kan de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de William Schrikker Groep een verzoek tot uithuisplaatsing doen. Spreekt de jeugdrechter uit dat een kind uit huis wordt geplaatst, dan moet het kind dag en nacht ergens anders gaan wonen. Bijvoorbeeld in een pleeggezin of in een tehuis. Uithuisplaatsing kan zowel gedwongen als vrijwillig plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat uithuisplaatsing de meest ingrijpende kinderbeschermingsmaatregel is. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders. Aldus kan het niet zomaar plaatsvinden. Het moet bijvoorbeeld strikt noodzakelijk zijn en er mogen geen minder ingrijpende maatregelen voorhanden zijn.

Wel of geen advocaat nemen?

Dreigt er voor uw kind(eren) een uithuisplaatsing en overweegt u een advocaat in te schakelen? Het is mogelijk om verweer te voeren. Hoewel u niet verplicht bent om een advocaat te nemen, zien de jeugdrechtadvocaten van Van Ekelen & Poort dat de meeste ouders dit wel doen. Dat is ook logisch, aangezien de belangen immens zijn. Gaat u in hoger beroep tegen een beslissing van de jeugdrechter, dan moet u wel verplicht een advocaat inschakelen.