Meemoeders

Waar de moeder die het kind draagt automatisch de juridische moeder is, moet de meemoeder nog wat stappen ondernemen voordat het ouderlijk gezag over het kind wordt verkregen. Dat kan via adoptie, erkenning en een ouderschapsverklaring. Voor welke vorm u uiteindelijk ook kiest: het is altijd wijs om u goed en vooral vroegtijdig te laten adviseren, zodat u het ouderschap en alles eromheen tijdig kunt regelen. Van Ekelen & Poort helpt geregeld meemoeders om de ideale (juridische) oplossing te creëren. Neem vrijblijvend contact op.

Meemoeder en/of duomoeder?

Een meemoeder is de echtgenote of partner van de biologische moeder van een kind, die het kind samen met de biologische moeder als ouder opvoedt. Er is wat verwarring over, maar ‘meemoeder’ en ‘duomoeder’ zijn synoniemen. Soms echter worden de meemoeder en de biologische moeder sámen ‘duomoeders’ genoemd. Sommige mensen houden überhaupt niet van deze termen en stellen – vrij terecht – dat ze beiden evenveel moeder zijn. De Nederlandse wet spreekt alleen over ‘de moeder uit wie het kind is geboren’ en ‘de moeder uit wie het kind niet is geboren’.

Erkenning

Erkenning is een eenvoudige en goedkope manier om juridisch moeder te worden. Er kleven echter de nodige nadelen aan. Zo is de kans namelijk groter dat het ouderschap niet in het buitenland wordt erkend. Ook kan uw kind de erkenning relatief makkelijk ongedaan maken, terwijl een donor met een nauwe en persoonlijke band de juridische vader van het kind kan worden.

Adoptie

Adoptie kan als een rigoureuzere methode worden gezien, maar daar staat tegenover dat het duurder, lastiger en langzamer is dan de procedure voor erkenning. Het kan een goede investering zijn: adoptie wordt in het buitenland doorgaans beter geaccepteerd dan erkenning, de donor kan later niet alsnog zelf juridisch ouder worden en bij adoptie is het voor uw kind moeilijker om het ouderschap ongedaan te maken.

Ouderschapsverklaring

Het ouderschap kan ook tot stand komen door een ouderschapsverklaring. De gemeente stelt het juridisch ouderschap voor u als meemoeder vast wanneer u getrouwd bent met of geregistreerd partner bent van de vrouw die zwanger of bevallen is van uw kind. U heeft dan een ouderschapsverklaring nodig, die moet worden aangevraagd door uw partner. Laat u deze verklaring zien bij de aangifte van de geboorte van uw kind? Dan krijgt u automatisch het ouderlijk gezag.

Met raad en daad bijstaan

Hoe u het ouderschap verkrijgt, kan dus grote consequenties hebben in de toekomst. Daarom is het van belang dat u zich laat adviseren door een familierechtexpert die niet alleen het wettelijke stelsel kent, maar ook weet te doorgronden welke emotionele, financiële en praktische aspecten er allemaal spelen én dat door weet te vertalen in een solide en toekomstbestendige oplossing. De ervaren familierechtadvocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u graag met raad en daad bij.