Vaderschap

Hertrouwt de moeder van een kind rondom de geboorte? Weigert de biologische vader het kind te erkennen? Of wil de moeder juist niet dat de biologische vader het kind erkent? Dan komt het juridische begrip ‘vaderschap’ om de hoek kijken. Het vaderschap kan worden vastgesteld of juist ontkend. In beide gevallen heeft u een advocaat nodig. Neem vrijblijvend contact op met de advocaten en mediators van Van Ekelen & Poort in Eindhoven als u een kwestie heeft op het gebied van vaststelling of ontkenning van het vaderschap.

Rechten en plichten van de vader

Vaderschap is een complexe zaak. Niet alleen opvoedkundig, maar ook juridisch. Is de man getrouwd met of geregistreerd partner van de moeder van het kind? Dan is hij automatisch ook de juridische vader. In andere gevallen kan hij het kind erkennen. De juridische vader heeft rechten en plichten tegenover het kind. Zo krijgt een vader bepaalde rechten (zoals omgangsrecht) als hij niet meer samen met de moeder is. Een vader heeft de plicht om zijn kind te onderhouden. Bovendien worden vader en kind door het vaderschap erfgenamen.

Advocaat voor vaststelling vaderschap

Stel, de biologische vader wil uw zoon of dochter niet erkennen. Of hij is inmiddels overleden en kán uw kind niet erkennen. U kunt dan naar de rechter stappen voor vaststelling van het vaderschap (dit is de zogeheten ‘gerechtelijke vaststelling van het vaderschap’). Betwist de vader ook voor de rechter het vaderschap, dan besluit de rechtbank meestal tot een DNA-onderzoek. In de regel zal de rechtbank, bij een positieve uitslag, het DNA-onderzoek volgen en de biologische vader ook tot juridische vader benoemen. Zowel moeder als kind kan bij Van Ekelen & Poort aankloppen om bij de rechter het vaderschap te laten vaststellen.

Erkenning van het kind

Voor de vader is het wettelijk niet mogelijk om naar de rechtbank te stappen voor vaststelling van het vaderschap. Van Ekelen & Poort kan u als vader echter helpen bij het erkennen van het kind via de rechter. Weigert de moeder van het kind om toestemming voor erkenning te geven? Dan kunnen we vervangende toestemming aanvragen bij de rechtbank. Op deze manier wordt u toch juridisch vader, met alle rechten en plichten van dien.

Ontkenning vaderschap

Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de juridische vader niet de biologische vader is. Bijvoorbeeld in de situatie waarin een kind tijdens een huwelijk wordt geboren, maar de echtgenoot van de moeder niet de verwekker van het kind is. Via de rechtbank kan dan de ontkenning van het vaderschap worden geregeld. Zowel de vader, de moeder als het kind zelf kunnen naar de rechter stappen om het vaderschap te ontkennen. Bent u dit van plan? Van Ekelen & Poort vertelt u graag hoe dit in zijn werk gaat.