Echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap

Maar liefst één op de drie huwelijken strandt tegenwoordig. Scheiden levert een hoop kopzorgen op. Zo zijn er de emotionele lasten van een break-up en bekommernissen over de vraag hoe na de echtscheiding met de kinderen wordt omgegaan. En dan is er nog de financiële afhandeling van het huwelijk.

Als u besluit tot een scheiding, heeft u een advocaat nodig om het verzoek tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. In zo’n roerige periode wilt u niet alleen een advocaat die alles weet van het huwelijksvermogensrecht, de huwelijksvoorwaarden en de alimentatie. Ook en vooral wilt u een advocaat die begrip heeft voor – en verstand heeft van – de emotionele kanten van het verhaal. De echtscheidingsadvocaten van het advocatenkantoor Van Ekelen & Poort in Eindhoven zijn hierin uw betrouwbare partner.

Echtscheiding en einde geregistreerd partnerschap

Gemeenschap van goederen

De belangrijkste redenen waarom echtscheidingen vaak vechtscheidingen worden, zijn de financiële afhandeling en het kindervraagstuk. Allereerst de financiële afhandeling. Toen u het huwelijk of het geregistreerd partnerschap aanging met uw ex-man of ex-vrouw, ontstond er tussen u beiden een vermogensrechtelijke verhouding waarop het huwelijksvermogensrecht van toepassing is.

Hebben u en uw ex-partner voorafgaand aan het trouwen niets geregeld bij een notaris? Het huwelijksvermogensrecht dicteert dan dat binnen deze ‘gemeenschap van goederen’ alle bezittingen, het vermogen en de schulden van beide partijen samenvloeien. Hetzelfde geldt voor de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zullen worden verworven of ontstaan.

Huwelijkse voorwaarden

Bent u destijds wel naar de notaris geweest? Dan bent u getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. In deze huwelijkse voorwaarden kunnen zaken worden geregeld over bezittingen en schulden (in andere woorden: spullen en geld). Voorwaarden over bijvoorbeeld waar de kinderen gaan wonen na een echtscheiding zijn niet toegestaan. Vaak kiezen partners voor huwelijkse voorwaarden als één van hen een bedrijf heeft, zodat eventuele schulden niet kunnen worden verhaald op de ander.

Koude uitsluiting vs. beperkte gemeenschap

Misschien omvatten uw voorwaarden de ‘koude uitsluiting’, in dat geval heeft u helemaal geen gezamenlijke bezittingen en schulden. Het kan ook zijn dat u heeft gekozen voor de vorm waarbij een deel van de bezittingen en schulden in de huwelijksgemeenschap komt (de ‘beperkte gemeenschap’). In de voorwaarden kunnen ook afspraken staan over de verdeling van een bedrijf.

Voor welk huwelijksgoederenregime u heeft gekozen, bepaalt hoe de gemeenschap verdeeld gaat worden bij uw scheiding. De huwelijksvermogensrechtadvocaten van Van Ekelen & Poort zorgen ervoor dat u uiteindelijk ook toekomst wat u destijds met uw ex-partner heeft vastgelegd.

Kinderen in echtscheiding

Voor veel mensen is het kindervraagstuk het belangrijkste onderwerp in een echtscheidingsprocedure. Voor kinderen is een echtscheiding vaak net zo ingrijpend als voor de ouders, of misschien zelfs nog wel ingrijpender. Goede begeleiding is essentieel om de kinderen geen schade te berokkenen. Van Ekelen & Poort werkt samen met een aantal kindercoaches, waarmee we u graag in contact brengen.

Een kindercoach kan u advies geven over hoe u uw kinderen het beste kunt vertellen dat u gaat scheiden en ze begeleiden in het echtscheidingsproces. Uw kinderen kunnen geholpen worden bij het inventariseren en uiten van hun gevoelens, wensen en angsten. Ze leren hoe ze zich kunnen onttrekken aan de strijd tussen hun vader en moeder. En gaan aan de slag met een juiste verwerking van de break-up tussen hun ouders.

Villa Pinedo

Ook praten we u graag bij over de mogelijkheden van Villa Pinedo. Bij Villa Pinedo kunnen kinderen van gescheiden ouders vertellen over hun ervaringen. Ouders die gaan scheiden kunnen juist advies krijgen van jongeren wier ouders zijn gescheiden. De missie is van Villa Pinedo is om beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituatie te voorkomen, of anders in ieder geval te reduceren.