Verbreken samenleving

Wilt u uw samenlevingscontract met uw partner verbreken, dan is dat niet per se minder heftig dan een echtscheiding. Vaak is het één van de belangrijkste en moeilijkste beslissingen in iemand leven. In het samenlevingscontract heeft u allerlei afspraken gemaakt over gezamenlijke goederen en gedeeld geld. Ook kan erin staan wat er moet gebeuren met het huis of uw pensioen wanneer u beslist om het contract te ontbinden. Bij het verbreken van een samenleving heeft een ex-partner geen recht op partneralimentatie, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is opgenomen.

Is de kogel door de kerk en besluit u tot ontbinden van het samenlevingscontract? Dan moeten er een hoop zakelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer u een minderjarig kind heeft en gezamenlijk het ouderlijk gezag (LINK) uitoefent, bent u ook verplicht om een ouderschapsplan (LINK) op te stellen bij het beëindigen van uw samenleving.

Verbreken samenleving

Advocaat nodig voor verbreking samenlevingscontract?

Voor deze zaken hoeft u niet noodzakelijkerwijs een advocaat in te schakelen. Als u er echter niet samen uitkomt en de rechter wilt vragen om te beslissen over een omgangsregeling of de verdeling van het geld en de spullen, moet u wel een advocaat nemen.

Met een advocaat van Van Ekelen & Poort die ook mediator is, hoeft u vaak niet de kostbare gang naar de rechter te zetten. Dankzij de onderhandelings- en communicatievaardigheden van onze mediators is het heel goed mogelijk om het samenlevingscontract in onderling overleg te ontbinden en tot sluitende afspraken te komen met uw ex-partner. Zo kunt u een procedure bij de rechtbank voorkomen.