Mr. Emmy van Ekelen in het kort

Mr. Emmy van Ekelen (1978) is naast familierecht- en erfrechtadvocaat tevens (scheidings- en register)mediator, overlegscheidingsadvocaat, gespecialiseerd nalatenschapafwikkelaar en levensexecuteur. Met dank aan haar uitstekende communicatieve vaardigheden blinkt Emmy vooral uit in luisteren, bemiddelen en onderhandelen.

Advocaat én mediator

De combinatie van advocaat en mediator heeft veel voordelen voor cliënten. Dankzij haar ruime juridische kennis kan Emmy u optimaal adviseren over alle aspecten van het personenrecht, familierecht en erfrecht.

Met een schat aan ervaring als mediator op zak, weet Emmy altijd op een effectieve manier om te gaan met het geschil tussen de partijen. Zo zorgt ze ervoor dat partijen gezamenlijk maar vooral duurzaam tot een oplossing komen. Zo’n toekomstgerichte oplossing is met name belangrijk als er kinderen in het spel zijn en ouders goed met elkaar moeten kunnen (blijven) communiceren. Emmy staat met regelmaat ondernemers bij, als mediator én als advocaat.

Persoonlijke begeleiding

Emmy biedt haar cliënten een persoonlijke en warme begeleiding, zowel tijdens het proces als in de vorm van nazorg. Om begeleiding van a tot z te kunnen bieden, werkt Emmy nauw samen met deskundigen zoals pedagogen, psychologen, financieel adviseurs, fiscale adviseurs, kindercoaches, en verzekerings- en pensioenadviseurs.

Echtscheidingsexpert

Emmy heeft zich sinds 2004 ontwikkeld tot een ware echtscheidingsexpert. Emmy: “Tijdens een echtscheiding hebben mensen al genoeg aan hun hoofd, dus ik wil ze zo goed mogelijk begeleiden. Daarbij stel ik de belangen van de kinderen altijd voorop. Het zijn met name de echt vervelende zaken die mij ertoe aanzetten om me steeds verder te ontwikkelen en altijd bij te blijven leren.”

Opleidingen

Lidmaatschappen

Registratie en opleidingspunten

Emmy van Ekelen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht, erfrecht.

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.