Mr. Juliëtte Ritmeester in het kort

Mr. Juliëtte Ritmeester (1999) richt zich in de praktijk op het familierecht en heeft met name ervaring in het jeugdrecht. Juliëtte is empathisch, betrokken en een geduldige luisteraar en werkt zorgvuldig en oplossingsgericht. Zowel op emotioneel als juridisch vlak is Juliëtte betrokken bij haar cliënten.

Persoonlijke aanpak, professionele resultaten

Familie- en jeugdrecht zijn emotioneel beladen vakgebieden, waar vaak meerdere belangen spelen. Van ouders én kinderen. Door een persoonlijke aanpak te combineren met up-to-date juridische kennis kan Juliëtte haar cliënten optimaal begeleiden door de – vaak lastige – procedures.

Juliëtte heeft een duidelijke, realistische en pragmatische werkwijze. Belangrijk daarbij is het managen van verwachtingen: zij helpt cliënten om te beseffen wat, gezien de specifieke omstandigheden van dit geval, wel of juist niet mogelijk is.

Luisteren naar wat niet gezegd wordt

Juliëttes expertise en passie liggen vooral binnen het jeugdrecht. Denk aan gezag- en omgangszaken, maar ook aan ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Achter iedere zaak zit een persoonlijk verhaal en schuilen unieke behoeften. Juliëtte kijkt altijd verder dan alleen het oppervlak en bepaalt haar aanpak in nauw overleg met haar cliënten.

Opleidingen