Verbreken samenleving(scontract)

Wilt u uw samenlevingscontract met uw partner verbreken? Dat is niet per se veel minder heftig dan een echtscheiding. In het samenlevingscontract heeft u allerlei afspraken gemaakt over gezamenlijke goederen en gedeeld vermogen. Ook kan erin staan wat er moet gebeuren met het huis of uw pensioen wanneer u beslist om het contract te ontbinden. Bij het verbreken van een samenleving heeft een ex-partner geen recht op partneralimentatie, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is opgenomen.

Zakelijke afspraken en ouderschapsplan

Heeft u de knoop doorgehakt en besluit u tot het ontbinden van het samenlevingscontract? Dan moeten er een hoop zakelijke afspraken worden gemaakt. Wanneer u een minderjarig kind heeft en gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefent, bent u ook verplicht om een ouderschapsplan op te stellen bij het beëindigen van uw samenleving.

Heeft u een advocaat nodig?

Voor deze zaken hoeft u niet per se een advocaat in te schakelen. Komt u er echter samen niet uit en wilt u de rechter vragen om te beslissen over een omgangsregeling of de verdeling van het geld en de spullen? Dan moet u wel een advocaat nemen.

Kiest u voor een advocaat van Van Ekelen & Poort die ook mediator is, dan bespaart u dit doorgaans een kostbare gerechtelijke procedure. Omdat onze mediators veel expertise en ervaring hebben met betrekking tot zowel de (juridische) inhoud als de communicatie, kunt u het samenlevingscontract waarschijnlijk in onderling overleg ontbinden aan de hand van sluitende afspraken met uw ex-partner. Zo kunt u een procedure bij de rechtbank voorkomen.